THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2022 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc - VINPHACO Trụ sở chính : Số 777, đường Mê Linh, phường Khai Quang, tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Liên hệ : (0211) 3861.233 - Email: vinphaco@vinphaco.vn

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2022

I. KHỐI KINH DOANH
1. Quản lý vùng ETC (ASM ETC)
Tuyển dụng: 01 QLV ETC khu vực Hà Nội
01 QLV ETC khu vực phía Bắc (các tỉnh gồm: Thái Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam)
Mô tả công việc:
I. Công tác điều hành, quản lý kinh doanh tại địa bàn phụ trách:
1. Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho các địa bàn phụ trách.
2. Điều hành hoạt động kinh doanh của địa bàn thuộc quyền quản lý (Phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh kế hoạch).
3. Đào tạo nội bộ cho TDV, CTV, CBNV thuộc địa bàn phụ trách.
4. Quản lý thực hiện công việc nhân viên dưới quyền tại địa bàn quản lý (thiết lập mục tiêu, giao kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi).
5. Đề xuất khen thưởng, xử lý với lao động thuộc địa bàn quản lý.
II. Công tác bán hàng và dịch vụ sau bán:
1. Quản lý kênh bán tại các địa bàn quản lý.
2. Phát triển lực lượng bán hàng (mạng lưới bán hàng, TDV, CTV…), khách hàng tại các địa bàn quản lý.
3. Bán hàng & Quản lý thực hiện HĐ (theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ) tại địa bàn quản lý.
4. Tổ chức thu hồi sản phẩm khiếu nại; chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn quản lý.
III. Tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu:
1. Tham gia thu thập thông tin thị trường, phối hợp với Marketing trong công tác nghiên cứu thị trường.
2. Tham gia công tác phát triển nhãn hàng: phối hợp với Marketing triển khai thực hiện các chương trình marketing của nhãn hàng tại địa bàn phụ trách.
3. Đề xuất chính sách bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng.
4. Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ.
5. Tham gia góp ý và thẩm định ý tưởng sản phẩm mới.
IV. Triển khai, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định tại địa bàn quản lý:
1. Giám sát tuân thủ quy trình địa bàn quản lý. Tham gia đánh giá, góp ý cải tiến quy trình, quy định của bộ phận, phòng ban.
2. Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Y, Dược
- Tối thiểu 02 năm công tác ở vị trí tương đương.
- Hiểu biết về sản phẩm, thị trường kinh doanh dược phẩm, y tế.
- Kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng.
- Kỹ năng Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch.
- Kỹ năng Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.
- Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Kỹ năng Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.
- Kỹ năng quản lý bán hàng.
- Kỹ năng thương lượng, đàm phán.
- Kỹ năng Xây dựng và phát triển mạng lưới.
- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).
- Cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo, hợp tác, cam kết.
- Lắng nghe, chia sẻ.
2. Quản lý vùng kênh OTC (Hà Nội và các tỉnh phía Bắc)
Mô tả công việc:
+ Quản lý, phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh đối với các địa bàn được phân công, chịu trách nhiệm doanh số
hàng OTC tại các địa bàn các tỉnh miền Bắc bao gồm cả Hà Nội.
+ Tiếp nhận địa bàn cũ, tuyển mới, đào tạo kĩ năng bán hàng cho trình dược viên
+ Tham gia quản lý nhãn hàng OTC, tham gia triển khai thực hiện các chương trình marketing của nhãn hàng và triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu, các chương trình truyền thông PR mảng OTC tại địa bàn phụ trách.
+ Tham gia phát triển, đề xuất sản phẩm mới mảng OTC.

+ Đề xuất và triển khai chính sách bán hàng, quản lý quan hệ khách hàng mảng OTC tại các địa bàn phụ trách quản lý.
Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học Dược, Đại học khối kinh tế trở lên.
+ Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong công tác quản lý trong lĩnh vực y, dược.
+ Ưu tiên: Có kinh nghiệm nhiều năm trong quản lý phát triển hệ thống, quản lý bán hàng OTC cho các công ty Dược đa quốc gia; hoặc các công ty Dược trong nước có phát triển mạnh kênh OTC.
- Có kiến thức về: quản trị kinh doanh, thị trường Dược phẩm, y tế, tác dụng dược lý của các sản phẩm OTC, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng.
- Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng quản lý; Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch; Giải quyết vấn đề và ra quyết định; Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên; Kỹ năng quản lý bán hàng; Kỹ năng thương lượng, đàm phán; Xây dựng và phát triển mạng lưới.
- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)
- Trung thực, máu lửa, chủ động, sáng tạo, cam kết.
3. Quản lý bán hàng kinh doanh khu vực Vĩnh Phúc (kênh ETC đấu thầu thuốc, vật tư y tế)
Mô tả công việc:
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng là các bệnh viện tại tỉnh Vĩnh Phúc.
- Quản lý, phát triển địa bàn, phát triển khách hàng.
- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.
- Tuyển dụng, quản lý và đào tạo trình dược viên và nhân viên mua hàng.
- Triển khai bán hàng do Công ty nhập khẩu hoặc do đối tác ủy quyền thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thẩm định, làm việc, đàm phán với các đối tác ủy quyền thầu.
- Nghiên cứu thị trường, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các sản phẩm nhập khẩu.
- Xử lý khiếu nại khách hàng.
- Quản lý công nợ khách hàng.
Yêu cầu:
- Trình độ đại học trở lên, các chuyên ngành y/ dược.
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng thầu (thuốc, vật tư thiết bị y tế).
- Am hiểu các thông tư, nghị định liên quan tới đấu thầu thuốc, vật tư thiết bị y tế.
- Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
- Kỹ năng bán hàng tốt.
- Kỹ năng lập kế hoạch.
- Kỹ năng ra quyết định.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.
- Kỹ năng xử lý phản đối.
- Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên
4. Trình dược viên ETC
Số lượng tuyển: 01 Hà Nội, 01 Lạng Sơn, 01 Phú Yên, 01 KonTum, 01 Cần Thơ
Mô tả công việc:
- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao.
- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.
- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETC
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm.
- Có kiến thức về: thị trường Dược phẩm, y tế, tác dụng dược lý của các sản phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng.
- Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel)
Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo
5. Chuyên viên/Nhân viên cung ứng (02 nhân sự)
Mô tả công việc
- Quản trị hệ thống thông tin các nhà cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất.
- Thực hiện đánh giá năng lực các nhà cung cấp mảng phụ trách.
- Thực hiện các thủ tục mua sắm, quản lý hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, thiết bị, hóa chất.
- Tham gia vào công tác thu thập dữ liệu, nghiên cứu thị trường cung ứng nguyên phụ liệu Dược.
- Cung cấp các hồ sơ kỹ thuật, mẫu nguyên phụ liệu phục vụ đăng ký và phát triển sản phẩm mới.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.
Yêu cầu
- Dược sĩ Đại học trở lên.
- Có kỹ năng Tiếng Anh tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
- Có hiểu biết về các mô hình quản lý nhà cung ứng, áp dụng công cụ tìm kiếm và lưu trữ thông tin, phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá và xây dựng chính sách mua sắm phù hợp để tạo được hệ thống cung ứng hiệu quả.
- Kiến thức về xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong xuất nhập khẩu.
- Vị trí mở cơ hội cho các bạn sinh viên mới ra trường, có tiếng anh tốt, mong muốn được làm công việc liên quan đến cung ứng, xuất nhập khẩu, làm việc với các đối tác nước ngoài.
*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội/Trụ sở Vĩnh Phúc
6. Chuyên viên phát triển hệ thống nhà thuốc Vinphaco (01 nhân sự)
Mô tả công việc:
- Thiết lập và phát triển hệ thống nhà thuốc của Vinphaco tại tỉnh Vĩnh Phúc.
- Xây dựng, nâng cao hình ảnh chuỗi nhà thuốc nhằm quảng bá thương hiệu công ty và sản phẩm đến Khách hàng.
- Xây dựng các định hướng, kế hoạch phát triển chuỗi nhà thuốc.
- Tuyển dụng và quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng tại nhà thuốc
- Đào tạo, Huấn luyện kiến thức chuyên môn cho nhân viên bán hàng tại nhà thuốc
- Thẩm định, lựa chọn nhà cung cấp.
- Xây dựng chính sách giá, chương trình khuyến mại và các chương trình marketing nhằm nâng cao doanh số và lợi nhuận của hệ thống nhà thuốc.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về hồ sơ pháp lý, giấy tờ của nhà thuốc.
- Quản lý công tác xuất nhập hàng, tồn kho, công nợ đảm bảo hiệu quả.
- Xây dựng quy trình vận hành chuỗi nhà thuốc.
- Quản lý và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh hiệu quả của chuỗi nhà thuốc quản lý.
- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của quản lý.
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp ĐH Dược trở lên
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Trình dược viên kênh nhà thuốc trong ngành Dược phẩm.
- Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.
- Kỹ năng Giao tiếp, thuyết phục đàm phán xuất sắc.
*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội/ Trụ sở Vĩnh Phúc
II. KHỐI MARKETING
1. Chuyên viên Quản lý sản phẩm mảng ETC hoặc Quản lý sản phẩm mảng OTC (PM ETC/PM OTC)
Mô tả công việc
- Thu thập, tổng hợp và đánh giá thường xuyên, liên tục các thông tin của thị trường, đối thủ cạnh tranh.
- Lên kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu thị trường (market research).
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing cho các sản phẩm được phân công phụ trách.
- Triển khai & thúc đẩy các hoạt động marketing, quảng bá, hội nghị hội thảo nhằm nâng cao nhận biết về công ty và sản phẩm.
- (ETC) Triển khai & thúc đẩy các hoạt động đưa thuốc vào danh mục với quota hợp lý, đồng thời tăng tỉ lệ bán hàng trong thầu.
- Tiếp cận và gắn kết với các khách hàng quan trọng trên địa bàn (KOLs).
- Xây dựng và tiến hành các buổi đào tạo sản phẩm, chiến lược sản phẩm và kĩ năng cho đội ngũ kinh doanh.
- Theo dõi và đánh giá doanh số định kỳ, đánh giá hiệu quả các hoạt động và chính sách marketing.
- (OTC) Thúc đẩy và đánh giá các hoạt động tăng cường nhận diện tại điểm bán, các hoạt động Trade Marketing.
- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới.
- Thực hiện các công việc logistics và marketing cho sản phẩm: nhãn mác sản phẩm, tờ rơi quảng cáo, gimmicks, dự báo và theo dõi doanh số, khoán doanh số, phối hợp và hỗ trợ bộ phận lập kế hoạch sản xuất, tồn kho và vận chuyển hàng hóa, kê khai lại giá, điều chỉnh giá và chính sách marketing, ...
Yêu cầu công việc:
- Trình độ Dược sĩ Đại học, hoặc Bác sĩ đa khoa.
- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (PM) hoặc tại các vị trí Sale của các công ty MNCs.
- Chấp nhận các ứng viên có kinh nghiệm Sales và kiến thức căn bản Marketing.
- Có kiến thức chuyên môn Dược, marketing, kinh doanh; Nghiên cứu thị trường & đối thủ cạnh tranh.
- Có kiến thức Đào tạo và phát triển đội ngũ, Phát triển sản phẩm mới. Quản trị chu kỳ sống sản phẩm.
- Kỹ năng Thu thập, phân tích và tổng hợp, trình bày thông tin.
- Kỹ năng ra Đào tạo, lãnh đạo.
- Kỹ năng Phân tích dữ liệu, vi tính, công nghệ.
- Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, khéo léo, tác phong chuyên nghiệp chững chạc, ngoài hình ưa nhìn.
- Có kỹ năng Tiếng Anh tốt (bắt buộc)
- Nhanh nhẹn, thông minh, tận tâm và có ý chí vươn lên.
*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội/Trụ sở Vĩnh Phúc
2. Chuyên viên Quản lý thầu (01 nhân sự)
Mô tả công việc:
- Cập nhật thông tin và đào tạo cho đội ngũ Marketing và kinh doanh về pháp chế dược có liên quan đến quản trị thầu.
- Xây dựng mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động để thúc đẩy vào thầu, tối ưu hóa danh mục sản phẩm hiện có.
- Triển khai thực hiện và kiểm soát các kế hoạch hành động, thúc đẩy các Quản lý vùng và Trình dược viên cài thầu mới, với quota tối ưu nhất có thể, cùng với việc giữ vững được các sản phẩm đã có trong thầu trước đây.
- Xây dựng mối quan hệ khách hàng tại các địa bàn trọng điểm nhằm phục vụ tốt cho hoạt động đấu thầu, phát triển khách hàng của Công ty.
- Thúc đẩy đội ngũ PMs xây dựng các tài liệu chuyên môn cập nhật để phục vụ cho công việc cài thầu và đấu thầu.
- Phối hợp cùng với Phòng đăng ký thuốc và Ban Tổng giám đốc thực hiện việc đưa các hoạt chất liên quan vào thông tư hướng dẫn chi trả bảo hiểm y tế.
- Thực hiện các báo cáo về thầu, thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Ban giám đốc.
Yêu cầu công việc:
- Bác sĩ đa khoa hoặc Dược sĩ đại học có văn bằng 2 là ThS QTKD là một điểm cộng.
- Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương.
- Có kiến thức về thị trường Dược phẩm, pháp chế Dược liên quan quy trình Thầu.
- Kiến thức tiếp thị và kinh doanh Dược phẩm.
- Kỹ năng Thu thập, phân tích và tổng hợp, trình bày thông tin.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, làm việc nhóm.
- Kỹ năng quản lý thay đổi.
- Sử dụng được tiếng anh chuyên ngành tốt.
- Thành tạo tin học văn phòng, các công cụ hỗ trợ công việc.
3. Chuyên viên Trade Marketing
Mô tả công việc:
- Thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ từ thị trường nhằm phân tích, báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, động thái Trade Marketing của các đối thủ cạnh tranh.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo, … và các chương trình kích hoạt nhãn hàng nhằm bảo đảm sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm Công ty (dễ thấy, dễ lấy, dễ mua) so với đối thủ cạnh tranh.
- Giám sát, đánh giá hoạt động trưng bày POSM, quảng cáo triển khai đủ và đúng tiến độ đề ra.
- Tương tác với bộ phận Kinh doanh và các phòng ban nội bộ trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh.
- Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến Trade Marketing.
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Dược sĩ hoặc Kinh tế, Marketing, ...
- Có tối thiểu từ 2 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Khả năng phân tích số liệu của công ty và đối thủ cạnh tranh trong ngành Dược phẩm, Y tế.
- Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục
- Khả năng nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường.
- Có thể lực tốt, có thể di chuyển nhiều.
III. KHỐI SẢN XUẤT
1. Phó phòng Đảm bảo chất lượng (QA)
Mô tả công việc:
I. Công tác điều hành, quản lý
1. Điều hành hoạt động của Phòng khi Trưởng phòng đi vắng.
2. Tổ chức thực hiện, quản lý, đôn đốc, hướng dẫn, điều phối nhân sự thuộc quyền quản lý.
II. Công tác chuyên môn
1. Thẩm định quy trình sản xuất gốc, đề cương theo dõi độ ổn định sản phẩm
2. Kiểm tra, ký duyệt lệnh sản xuất
3. Xây dựng, rà soát, sửa đổi mẫu hồ sơ lô sản phẩm cho các dạng bào chế sản xuất tại công ty
4. Kiểm tra, ký duyệt hồ sơ lô các sản phẩm thuốc viên, thuốc tiêm đông khô, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, dung dịch dùng ngoài.
5. Đánh giá thành phẩm tại kho: xây dựng kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện
6. Chỉ đạo, triển khai, kiểm soát công tác thẩm định, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị toàn công ty
7. Chỉ đạo công tác huỷ sản phẩm không đạt chất lượng
8. Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên thực hiện công tác GPs, ISO của công ty
9. Thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong công ty; Quản lý chất thải nguy hại; Hệ thống xử lý nước thải
10. Thẩm định bản vẽ về đường đi, đường nước, đường khí, mặt bằng, hệ thống HVAC.... liên quan đến nhà xưởng khi thẩm định mới, sửa chữa, thay đổi.
11. Tham gia công tác kiểm tra, giám sát, duy trì GMP trong nhà máy sản xuất.
12. Tham gia thẩm định các quy trình, quy định của các đơn vị khi được phân công.
13. Lập kế hoạch, kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu của mảng phụ trách
14. Thực hiện công tác đào tạo GPs, ISO, 5S khi được phân công.
15. Tổng hợp báo cáo định kì, báo cáo đột xuất khi có chỉ đạo của Lãnh đạo công ty, Trưởng phòng.
16. Tham mưu cho Trưởng phòng, Giám đốc lĩnh vực về các mặt công tác của phòng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng đúng tiêu chuẩn GMP, ISO.
Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp chính quy đại học Dược trở lên.
- Tối thiểu 2 năm tại vị trí quản lý tương đương.
- Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn, các văn bản pháp lý của ngành Dược, các GPs, ISO, An toàn thực phẩm.
- Kiến thức về hoạt chất, dạng bào chế, công nghệ sản xuất Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.
- Kiến thức về quy định pháp luật về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn, thẩm định.
- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, thuyết phục hiệu quả.
- Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức.
- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo
- Kỹ năng lãnh đạo xuất sắc
- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.
- Có thể sử dụng tiếng anh là một lợi thế.
- Tác phong tự tin, thái độ nghiêm chỉnh, đúng mực.
- Năng động, sáng tạo, chịu được áp lực công việc
- Quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mọi người.
2. Chuyên viên/Nhân viên Kiểm nghiệm (02 Nhân sự)
Mô tả công việc:
- Thẩm định quy trình phân tích
- Thẩm định nhà sản xuất nguyên phụ liệu
- Thiết lập và đánh giá chuẩn làm việc.
- Kiểm tra chất lượng mẫu theo dõi độ ổn định, mẫu nghiên cứu, mẫu phản hồi chất lượng của thị trường.
- Báo cáo, cập nhật công việc được phân công, phụ trách cho trưởng phòng về tình hình và kết quả thực hiện, các vấn đề phát sinh.
Yêu cầu công việc:
- Trình độ Dược sĩ đại học, hoặc cử nhân Hóa dược, Công nghệ hóa,…
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phụ trách Xây dựng tiêu chuẩn sản phẩm.
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, sẵn sàng học hỏi, yêu thích làm sản xuất, có nguyện vọng mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty.
- Nhanh nhẹn, chủ động, cẩn thận và có ý chí vươn lên.
*** Địa điểm làm việc: làm việc theo giờ hành chính tại Nhà máy Vĩnh Phúc
IV. Thu nhập và quyền lợi được hưởng
- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)
- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Xét tăng lương, thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.
- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.
- Hỗ trợ ăn ca, tham quan, nghỉ mát hàng năm.
- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty, … của Công ty.
- Công ty có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội <=> Vĩnh Phúc.
V. Thông tin ứng tuyển
CV ứng viên gửi về địa chỉ mail: tuyendung@vinphaco.vn
Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: Ms Tình- 0964992735/ Ms Hảo - 0962905211

 
Tin tức cùng chuyên mục
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 12/2023

thong-bao-tuyen-dung-thang-12-2023
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 11/2023

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNGI. KHỐI MARKETING VÀ KINH DOANH1. Trưởng phòng MarketingSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:Công tác quản lý, điều hành hoạt động phòng Marketing:- Thiết lập và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công việc của Phòng.- Tham gia xây dựng triển khai chiến lược Marketing, quản lý ngân sách marketing hàng năm, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện ngân sách marketing.- Tham mưu xây dựng định biên nhân sự, quản lý, sử dụng, đánh giá hiệu quả làm việc, bồi dưỡng quy hoạch phát triển nhân lực.- Tổ chức phân công, giao việc cho nhân sự trong phòng.- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết nhằm phát huy khả năng tối đa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Phòng.- Phổ biến các chiến lược, quy định của công ty hoặc các thay đổi trong quá trình hoạt động cho nhân viên của Phòng đầy đủ và kịp thời.- Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển một cách phù hợp.- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định của phòng Marketing.- Báo cáo cho Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.Công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch marketing và các hoạt động triển khai theo chức năng nhiệm vụ:- Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể theo từng nhóm sản phẩm, từng sản phẩm phù hợp với Chiến lược kinh doanh Công ty.- Lập kế hoạch Marketing bao gồm: kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm…- Tham mưu chính sách, thực hiện các hoạt động marketing thúc đẩy công tác bán hàng.- Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản thương hiệu…).- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường. Cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, xu hướng, nhu cầu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, chính sách nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Nghiên cứu xây dựng chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm sản mới.- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến, đầu tư mới các dây truyền sản xuất phù hợp với các sản phẩm hiện có, sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.- Tổ chức và triển khai các hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty đến khách hàng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy và đạt được các mục tiêu của Công ty.- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing.- Quản lý công việc in ấn, tờ rơi, catalogue, nội dung Website.- Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, các KOL.Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với phòng Kinh doanh và các đơn vị trực thuộc phát triển khách hàng, doanh số theo chỉ tiêu được giao:- Xây dựng, phối hợp bộ phận kinh doanh triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển khách hàng, hệ thống phân phối Vinphaco.- Phối hợp với kinh doanh tổ chức triển khai các hoạt động Marketing nhằm thúc đẩy và phát triển doanh số theo chỉ tiêu KPI được giao.- Phối với hợp Kinh doanh xây dựng hệ thống data khách hàng, thông tin thị trường nhằm phục vụ cho hoạt động đánh giá tiềm năng, xây dựng và phát triển thị phần của Công ty.- Cập nhật và cung cấp kịp thời các thay đổi về chính sách giá, các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng cho các đơn vị kinh doanh, đối tác, khách hàng…- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh xây dựng kế hoạch và triển khai các buổi hội thảo, các buổi giới thiệu sản phẩm của Công ty hiệu quả.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.Yêu cầu công việc:- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bác sĩ, Dược sĩ.- Kinh nghiệm công tác: Marketing ngành dược kinh nghiệm trên 4 năm ở vị trí tương đương.- Kiến thức: Y dược, marketing.- Am hiểu về thị trường dược nội địa và thế giới.- Kỹ năng: Ra quyết định, giải quyết vấn đề xuất sắc và cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới.- Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức.- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo. 2. Quản lý bán hàng tại Vĩnh PhúcSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng là các bệnh viện tại tỉnh Vĩnh Phúc.- Quản lý, phát triển địa bàn, phát triển khách hàng.- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.- Tuyển dụng, quản lý và đào tạo trình dược viên và nhân viên mua hàng.- Triển khai bán hàng do Công ty nhập khẩu hoặc do đối tác ủy quyền thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc.- Thẩm định, làm việc, đàm phán với các đối tác ủy quyền thầu.- Nghiên cứu thị trường, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các sản phẩm nhập khẩu.- Xử lý khiếu nại khách hàng.- Quản lý công nợ khách hàng.Yêu cầu công việc:- Trình độ đại học trở lên, các chuyên ngành y/ dược.- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng thầu (thuốc, vật tư thiết bị y tế).- Am hiểu các thông tư, nghị định liên quan tới đấu thầu thuốc, vật tư thiết bị y tế.- Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.- Kỹ năng bán hàng tốt.- Kỹ năng lập kế hoạch.- Kỹ năng ra quyết định.- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.- Kỹ năng xử lý phản đối.- Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên 3. Trình dược viên OTC (địa bàn Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội,)Số lượng: 03 nhân sự.Mô tả công việc- Quản lý và phát triển kênh bán tại địa bàn phụ trách.- Thực hiện công tác giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình khuyến mại và chính sách Công ty.- Dịch vụ sau bán tại địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm…- Thu hồi sản phẩm khiếu nại tại địa bàn phụ trách.- Tham gia thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.- Báo cáo cho Quản lý vùng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.Yêu cầu:- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Y, Dược, Kinh tế.- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Có kiến thức về sản phẩm, thị trường và kỹ năng tư vấn, bán hàng. 4. Trình dược viên ETC (địa bàn Lạng Sơn).Số lượng: 01 Nhân sựMô tả công việc:- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao.- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETCYêu cầu công việc:- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm.- Có kiến thức về: thị trường Dược phẩm, y tế, tác dụng dược lý của các sản phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng. - Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).- Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo. 5. Phó phòng MKT phụ trách kênh OTCSố lượng tuyển: 01 Nhân sựMô tả công việc- Cộng tác cùng trưởng phòng Marketing/Ban TGĐ để xác định chiến lược kinh doanh dựa trên các dữ liệu về thị trường Dược phẩm OTC có liên quan đến lĩnh vực công ty tập trung(thuốc và TPBVSK).- Phân tích và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty chiến lược truyền thông để nâng cao hình ảnh của công ty và các sản phẩm kênh OTC.- Định hướng chiến lược phát triển kênh OTC đưa ra kế hoạch hành động với các chỉ tiêu đo lường cụ thể.- Tham mưu cho phòng Marketing/kinh doanh phân bổ đầu tư hợp lý(hoạt động MKT/bán hàng/nhân sự...) phân tích thông số đối thủ cạnh tranh, dự đoán các khuynh hướng thị trường và đề xuất chiến lược hợp lý để phát triển các nhóm hàng của công ty theo kênh bán hàng.- Phối hợp cùng các bộ phận lên kế hoạch thúc đẩy bán hàng, cải tiến bao bì mẫu nhãn sản phẩm hiện tại để thích ứng với thay đổi của thị trường.- CRM: thiết lập các chỉ số đánh giá và quan lý khách hàng từ đó có tư vấn cho các phòng ban liên quan để phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý với tham vọng của công ty tăng trưởng trên mức chung của thị trường.- Đề xuất xây dựng quy trình theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng đồng thời đề xuất các chiến thay đổi để phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.- Hỗ trợ đào tạo các nhân sự trực thuộc phòng MKT cũng như đội ngũ kinh doanh thực hiện các mục tiêu liên quan đến kênh OTC.Yêu cầu công việc- Tốt nghiệp Đại học chính quy có liên quan (Dược, Marketing...).- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm làm quản lý vùng/quản lý sản phẩm OTC là lợi thế.- Có kỹ năng đánh giá và nhận định các xu thế thị trường đặc biệt là Dược phẩm, thực phẩm BVSK... - Có tinh thần trách nhiệm cao, tính tự giác, chủ động trong công việc được phân công, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, kỹ năng tổng hợp, làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập cao.- Có hiểu biết sâu sắc về kênh OTC(thị trường, đối thủ cạnh tranh,khách hàng...).- Thành thạo các báo cáo thị trường trong lĩnh vực Dược Phẩm/OTC.- Kỹ năng quản lý con người, làm việc đội nhóm hiệu quả.- Kỹ năng phối hợp hiệu quả, chịu được áp lực và có phương pháp vượt qua áp lực để hoàn thành các CV được giao. 6. Quản lý sản phẩm kênh ETC, OTCChuyên viên Quản lý sản phẩm kênh ETC/OTC (PM ETC/PM OTC)Số lượng tuyển: 02 nhân sự.Mô tả công việc- Thu thập, tổng hợp và đánh giá thường xuyên, liên tục các thông tin của thị trường, đối thủ cạnh tranh.- Lên kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu thị trường (market research).- Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing cho các sản phẩm được phân công phụ trách.- Triển khai & thúc đẩy các hoạt động marketing, quảng bá, hội nghị hội thảo nhằm nâng cao nhận biết về công ty và sản phẩm.Quản lý sản phẩm kênh ETC:- Triển khai & thúc đẩy các hoạt động đưa thuốc vào danh mục với quota hợp lý, đồng thời tăng tỉ lệ bán hàng trong thầu.- Tiếp cận và gắn kết với các khách hàng quan trọng trên địa bàn (KOLs).- Xây dựng và tiến hành các buổi đào tạo sản phẩm, chiến lược sản phẩm và kĩ năng cho đội ngũ kinh doanh.- Theo dõi và đánh giá doanh số định kỳ, đánh giá hiệu quả các hoạt động và chính sách marketing.Quản lý sản phẩm kênh OTC:- Thúc đẩy và đánh giá các hoạt động tăng cường nhận diện tại điểm bán, các hoạt động Trade Marketing.- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới.- Thực hiện các công việc logistics và marketing cho sản phẩm: nhãn mác sản phẩm, tờ rơi quảng cáo, gimmicks, dự báo và theo dõi doanh số, khoán doanh số, phối hợp và hỗ trợ bộ phận lập kế hoạch sản xuất, tồn kho và vận chuyển hàng hóa, kê khai lại giá, điều chỉnh giá và chính sách marketing, ...Yêu cầu công việc:- Trình độ Dược sĩ Đại học, hoặc Bác sĩ đa khoa.- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (PM) hoặc tại các vị trí Sale của các công ty MNCs.- Chấp nhận các ứng viên có kinh nghiệm Sales và kiến thức căn bản Marketing.- Có kiến thức chuyên môn Dược, marketing, kinh doanh; Nghiên cứu thị trường & đối thủ cạnh tranh.- Có kiến thức Đào tạo và phát triển đội ngũ, Phát triển sản phẩm mới.- Quản trị chu kỳ sống sản phẩm.- Kỹ năng Thu thập, phân tích và tổng hợp, trình bày thông tin.- Kỹ năng ra Đào tạo, lãnh đạo.- Kỹ năng Phân tích dữ liệu, vi tính, công nghệ.- Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, khéo léo, tác phong chuyên nghiệp chững chạc, ngoài hình ưa nhìn.- Có kỹ năng Tiếng Anh tốt - Nhanh nhẹn, thông minh, tận tâm và có ý chí vươn lên.*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội 7. Chuyên viên phát triển sản phẩm mới kênh ETCSố lượng tuyển: 01 nhân sựMô tả công việc- Đề xuất sản phẩm mới để đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, phân phối: Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước; nghiên cứu sản phẩm của các công ty dược lớn trên thế giới, các công ty dược Việt Nam, các công ty đối thủ; nghiên cứu các danh mục thuốc của Việt Nam và thế giới; nghiên cứu nhu cầu sử dụng thuốc tại Bệnh viện; các xu hướng điều trị và các hướng dẫn điều trị trong nước và quốc tế...- Phối hợp với đội ngũ bán hàng trong việc tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đề xuất ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ, tham mưu xây dựng chính sách bán hàng trong kênh ETC, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với Trưởng phòng.- Thiết lập, quản lý nội dung các sản phẩm phụ trách về: cơ sở khoa học, đặc tính sản phẩm (cơ chế tác động, công dụng, chỉ định của sản phẩm, cách dùng, bao bì, mẫu nhãn …), phân tích SWOT.- Cập nhật các thông tư, nghị định, chủ trương của ngành Dược liên quan tới đề xuất sản phẩm mới và dây chuyền công nghệ mới.- Theo dõi, thúc đẩy việc nghiên cứu, đăng ký, ra số đăng ký của các sản phẩm mới. Triển khai và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm mới.- Tham gia vào đánh giá tính khả thi của việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới, công nghệ mới, nâng cấp dây chuyền sản xuất cũ.- Hỗ trợ thông tin chuyên môn sản phẩm cho các bộ phận bán hàng trong Công ty.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp Dược sĩ đại học, ưu tiên Đại học Dược Hà Nội.- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kênh bệnh viện, ưu tiên có kinh nghiệm đề xuất sản phẩm mới. II. KHỐI QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SXKD1. Chuyên viên cung ứngSố lượng: 01Mô tả công việc- Quản trị hệ thống thông tin các nhà cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất.- Thực hiện đánh giá năng lực các nhà cung cấp mảng phụ trách.- Thực hiện các thủ tục mua sắm, quản lý hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, thiết bị, hóa chất.- Tham gia vào công tác thu thập dữ liệu, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp nguyên phụ liệu Dược.- Thu thập và thẩm định sơ bộ các hồ sơ kỹ thuật, mẫu nguyên phụ liệu phục vụ đăng ký và phát triển sản phẩm mới.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.Yêu cầu ứng viên- Trình độ: Đại học Dược trở lên.- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.- Kiến thức:+Có hiểu biết về các mô hình quản lý nhà cung ứng, áp dụng công cụ tìm kiếm và lưu trữ thông tin, phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá và xây dựng chính sách mua sắm phù hợp để tạo được hệ thống cung ứng hiệu quả.+Chuyên môn về dược: Chỉ yêu cầu nền tảng dược sĩ, sẽ được đào tạo thêm.+ Kiến thức về xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong xuất nhập khẩu là một lợi thế.- Kỹ năng:+Thành thạo tin học văn phòng.+Tiếng anh tốt. 2. Phó phòng R&DSố lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc- Quản lý phòng:+ Điều hành hoạt động của bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng.+ Phân công nhiệm vụ, giám sát và đôn đốc CBNV thuộc quyền quản lý.+ Định kỳ rà soát đưa ra đề xuất về cải tiến bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng.+ Cập nhật, đào tạo các phương pháp kiểm nghiệm mới/ đề xuất nhu cầu đào tạo cho nhân viên- Xây dựng tiêu chuẩn:+ Đánh giá tính khả thi việc xây dựng/thẩm định tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới của phòng NCPT.+ Lập kế hoạch và triển khai xây dựng/ Thẩm định tiêu chuẩn, theo kế hoạch chung của phòng NCPT.+ Thực hiện bổ sung, giải trình công văn liên quan đến các mục tiêu chuẩn trong hồ sơ đăng ký thuốc.+ Đánh giá, kiểm soát sự thay đổi về tiêu chuẩn.- Kiểm nghiệm mẫu:+ Điều phối nhân sự/ thiết bị hợp lý, hiệu quả trong kiểm nghiệm các mẫu nghiên cứu.+ Giám sát và đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch đề ra.+ Kiểm soát hồ sơ kiểm nghiệm của nhân viên nhóm tiêu chuẩn chất lượng.+ Phát hiện và xử lý OOS/ sai lệch, tìm ra nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa của bộ phận.Yêu cầu tuyển dụng- Bằng cấp, trình độ: Đại học chính quy ngành Dược.- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Kiến thức:+ Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn, văn bản pháp lý của Nhà nước về Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.+ Kiến thức về tiêu chuẩn thành phẩm Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.+ Kiến thức về kiểm nghiệm các dạng bào chế+ Kiến thức về hóa học, vi sinh.+ Kiến thức về đăng ký sản phẩm.- Kỹ năng:+ Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức. + Giải quyết vấn đề và ra quyết định,+ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.+Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. 4. Chuyên viên phát triển phần mềm & phát triển hệ thống ERPSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Làm việc với các phòng, đơn vị trong công ty để xác định nhu cầu, phân tích và tư vấn giải pháp ứng dụng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu công việc cũng như vận hành tốt hệ thống ERP và các phần mềm khác của Công ty.- Thực hiện phân tích các yêu cầu phát sinh/ chỉnh sửa các tính năng liên quan đến hệ thống, phân tích các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống ERP, các phần mềm công ty đang sử dụng.- Thực hiện cập nhật các thay đổi, chỉnh sửa lên hệ thống theo yêu cầu.- Đánh giá các quy trình vận hành hiện có, làm việc cùng các phòng ban đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng ERP, các ứng dụng phần mềm khác tại các phòng, đơn vị.- Thực hiện cấp phát/thu hồi user trên hệ thống ERP, các hệ thống phần mềm khác theo phân công.- Thực hiện các khai báo và điều chỉnh thông số hệ thống theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ trên hệ thống ERP và các phần mềm của Công ty.- Tiếp nhận thông báo lỗi từ các phòng ban đưa ra giải pháp khắc phục.- Tham gia làm việc cùng các nhà cung cấp giải pháp phần mềm, tham gia triển khai, đánh giá và vận hành các dự án phần mềm của Công ty.- Hỗ trợ công tác triển khai, quản trị hệ thống hạ tầng CNTT của công ty.- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thử nghiệm và nghiệm thu tính năng chương trình.- Đào tạo nhân viên sử dụng các giải pháp đã cấu hình dựa vào tài liệu hướng dẫn sử dụng.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê tin học, Điện tử viễn thông, Tài chính.- Có hiểu biết, kinh nghiệm triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) từ 1 năm trở lên.- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức làm việc nhóm, đi công tác.- Khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết.- Không ngại tìm hiểu công nghệ mới, học hỏi nâng cao trình độ.- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm lập trình, cơ sở dữ liệu SQL.- Hiểu biết về SAP. 5. Nhân viên ITSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Quản trị hệ thống server máy của của công ty:+ Quản trị hệ thống Domain controler, fileserver, Backup, Restore, Antivirus. Quản trị hệ thống mạng Lan, Wan, load balancing, wifi access poin.+ Thiết lập và cài đặt máy chủ, hệ thống mạng nội bộ giữa máy chủ và các máy nhánh trong hệ thống mạng nội bộ.+ Phân quyền truy cập máy nhánh theo yêu cầu của người có thẩm quyền.+ Định kỳ cập nhật chương trình diệt virut cho hệ thống máy tính.- Quản trị hệ thống giám sát, thông tin liên lạc.+ Quản lý và duy trì hệ thống tổng đài tại văn phòng và nhà máy.+ Xây dựng và quản lý hệ thống camera giám sát tại văn phòng, nhà máy.+ Quản lý hệ thống thư điện tử của Công ty.- Quản lý trang thiết bị tài sản CNTT, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị văn phòng trong toàn hệ thống+ Lên cấu hình thiết bị CNTT theo yêu cầu của các đơn vị.+ Lập hồ sơ theo dõi kỹ thuật cho toàn bộ máy tính văn phòng. Định kỳ kiểm kê, quản lý danh mục thiết bị CNTT.- Hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm máy tính, máy in, máy chiếu, ERP, Office, ….+ Cài đặt, cấu hình, máy in, máy tính và các phần mềm liên quan.+ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng người dùng các thiết bị CNTT, phần mềm phục vụ công việc.+ Phối hợp với đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng.Yêu cầu:- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm công tác tại vị trí tương đương.- Kiến thức+ Kiến thức về hệ thống thông tin quản lý.+ Kiến thức về quản trị mạng, quản trị hệ thống server.+ Có hiểu biết về hệ điều hành windows xp, 7, 8, 10… hệ điều hành mac os.+ Thành thạo trong việc triển khai các hệ thống camera CCTV.+ Có khả năng triển khai hệ thống tổng đài analog và VOIP.- Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng làm việc độc lập cao, sẵn sàng học hỏi tiếp thu các kiến thức, khái niệm mới. 7. Nhân viên kế toán quản lý công nợ - Chi nhánh Hồ Chí MinhSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khác hàng.- Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ.- Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng.- Thực hiện các biên pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng về các khoản nợ.- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.- Lập các báo cáo phân tích tuổi nợ, báo cáo thu tiền.- Lưu trữ, quản lý, cập nhật, theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng.- Lưu và sắp xếp chứng từ khoa học và hợp lý.- Lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.Yêu cầu:- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Quản trị kinh doanh/Luật/Tâm lý học.- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.- Không nói ngọng, nói lắp.- Có hiểu biết pháp lý về hợp đồng, luật thương mại, luật dân sự…- Kiên nhẫn, nhạy bén và chịu được áp lực công việc.- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.Địa điểm làm việc: Chi nhánh HCM 7. Lái xe giao hàng (Hà Nội)Số lượng: 01 nhân sự (Làm việc ở Hà Nội)Mô tả công việc- Nhận hàng từ Tổng kho theo yêu cầu giao hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển và bàn giao cho khách hàng.- Nhận hàng từ nhà cung cấp theo yêu cầu nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển về kho Công ty và bàn giao hàng hóa cho thủ kho.- Vận chuyển hàng hóa giữa các kho trong nội bộ Công ty.- Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển.- Thu tiền hàng của khách hàng thanh toán tiền mặt và nộp cho phòng TCKT.- Bảo quản, giữ gìn xe, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.- Thực hiện giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định.- Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe.Yêu cầu tuyển dụng- Có bằng lái xe B2 trở lên. Có hộ khẩu Hà Nội (Bắt buộc)- Cẩn thận, trung thực, tác phong nhanh nhẹn. III. KHỐI CHẤT LƯỢNG1. Giám đốc chất lượngSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Tham mưu xây dựng, lãnh đạo, quản lý, điều hành hệ thống quản lý chất lượng của Công ty theo mục tiêu, quy định đã ban hành.+ Tham mưu xây dựng mục tiêu, chính sách chất lượng của Công ty, đảm bảo cho các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, duy trì thực hiện, đáp ứng mục tiêu phát triển SXKD của Công ty.+ Tổ chức cập nhật, sửa đổi, bổ sung hệ thống tài liệu và cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với thực tế SXKD của Công ty trong từng giai đoạn và yêu cầu phát triển.+ Cải tiến quy trình, hệ thống chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước, mang lại giá trị, lợi ích trước mắt và lâu dài cho Công ty.+ Kiểm soát các hoạt động liên quan đến sản xuất, bảo quản, phân phối đúng theo quy định, tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.+ Đảm bảo CBCNV tuân thủ các nguyên tắc, thực thi nhiệm vụ được giao theo đúng quy trình. Xử lý tất cả các lỗi, các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, kiểm tra chất lượng, đảm bảo việc tạo ra sản phẩm theo đúng yêu cầu, tiêu chuẩn.+ Kiểm tra, soát xét các báo cáo, hồ sơ chuyên ngành gửi đến các cơ quan liên quan như: GMP (Thuốc + TPBVSK), GLP, GDP, GPP, ISO, Mỹ Phẩm, chịu trách nhiệm bảo vệ, giải trình các vấn đề về quản lý chất lượng trước các đoàn thẩm định GMP, GLP, GSP, GDP, GPP, ISO.+ Theo dõi phản hồi của khách hàng, sau đó đối chiếu với tài liệu ban đầu đã đề ra, nếu có bất cứ thay đổi nào cần kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với từng sản phẩm đang thực hiện để tối ưu chi phí phát sinh.+ Cập nhật các thông tư, quy định mới của Bộ Y tế, các Bộ ngành hữu quan, liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng các sản phẩm SX, KD của Công ty; chịu trách nhiệm phổ biến và kiểm soát việc áp dụng các quy định, quy chế đã được ban hành.+ Chủ trì, triển khai công tác thanh tra nội bộ, thanh tra GPs, ISO định kỳ, đột xuất.- Tổ chức quản lý, điều hành lĩnh vực quản lý chất lượng của Công ty+ Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hoạt động và quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của lĩnh vực quản lý chất lượng của Công ty (QA, QC).+ Xây dựng và quản lý ngân sách vận hành, chỉ số sức khỏe của lĩnh vực quản lý chất lượng của Công ty (QA, QC).+ Tổ chức soạn thảo, đào tạo kiến thức chuyên môn về quản lý chất lượng hàng năm cho nhân viên trong Công ty.+ Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, sử dụng và vận hành hiệu quả các thiết bị kiểm tra, kiểm soát chất lượng.+ Kiểm soát, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, điều chuyển, bổ nhiệm theo quy định Công ty để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.+ Báo cáo Ban TGĐ định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng được giao, theo quy định Công ty.- Thực hiện các nhiệm vụ khác: theo sự phân công, chỉ đạo của Ban TGĐ.Yêu cầu:- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc ở các nhà máy sản xuất Dược phẩm, trong đó có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 5 năm ở vị trí Trưởng phòng QA trở lên.- Nắm vững các quy trình, tiêu chuẩn GMP WHO, GMP EU, GPs, ISO và các quy định của công ty/nhà máy. Hiểu biết các quy định của Bộ y tế trong lĩnh vực Dược phẩm.- Có hiểu biết sâu về quy trình sản xuất các dạng bào chế đặc biệt là quy trình sản xuất thuốc vô trùng.- Có kiến thức tốt về quản trị chất lượng, quản trị sản xuất, các mô hình quản trị sản xuất.- Kỹ năng xây dựng, cải tiến và quản lý hệ thống chất lượng- Kỹ năng kiểm nghiệm (kiểm nghiệm hóa lý, kiểm nghiệm vi sinh)- Kỹ năng lập kế hoach, tổ chức, triển khai và đánh giá kết quả công việc- Kỹ năng xây dựng và quản trị hệ thống rủi ro trong sản xuất.- Kỹ năng tư duy hệ thống và giải quyết vấn đề hiệu quả- Kỹ năng đào tạo, huấn luyện và phát triển nhân viên.- Khả năng soạn thảo văn bản tốt. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.).- Có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế. Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng anh chuyên ngành Dược trong lĩnh vực quản lý chất lượng.- Trung thực, trung thành với mục tiêu và chính sách chất lượng của Công ty; quyết đoán, thích ứng nhanh với sự thay đổi.- Ý thức trách nhiệm cao, chịu được áp lực cao trong công việc.- Có tinh thần, năng lực học hỏi phát triển, cầu tiến; quan tâm, lắng nghe, chia sẻ.Địa điểm làm việc: Nhà máy tại Vĩnh Phúc. 2. Nhân viên tự động hóaSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Giám sát nhà thầu thi công phần điện động lực, điện chiếu sáng, điện điều khiển theo các bản vẽ thiết kế cho các hạng mục của dự án.- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các hạng mục về tự động hóa, điện điều khiển cho toàn bộ TBMM trong Công ty.Yêu cầu:- Bằng cấp, trình độ: Đại học - Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm- Kiến thức:+ Chuyên môn về điện tự động hóa+ Thông thạo tiếng anh.- Kỹ năng: Kỹ năng vận hành MMTB 3. Nhân viên tự điện lạnhSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Giám sát nhà thầu thi công phần HVAC điều hòa không khí theo các bản vẽ thiết kế cho các hạng mục của dự án.- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các hạng mục về điện lạnh cho toàn bộ các hệ thống lạnh trong công ty.Yêu cầu:- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điện lạnh, Nhiệt lạnh.- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.- Giao tiếp tiếp Anh tốt. 4. Nhân viên cơ khíSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Giám sát nhà thầu thi công lắp đặt máy móc thiết bị, nhận bàn giao thiết bị và hướng dẫn vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị .. theo các bản vẽ thiết kế NCC .- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các máy móc thiết bị sản xuấtYêu cầu:- Bằng cấp, trình độ: Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành về cơ khí.- Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm.- Kiến thức:+ Chuyên môn về cơ khí chế tạo máy.+ Thông thạo tiếng anh (nếu có).- Kỹ năng:+ Kỹ năng đọc hiểu bản vẽ cơ khí, trực tiếp xử lý được các công việc liên quan đến cơ khí+ Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 2 tháng lương.- Xét tăng lương hàng năm.- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.- Hỗ trợ ăn ca, thăm quan, nghỉ mát hàng năm.- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty, …- Công ty có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội <=> Vĩnh Phúc.LIÊN HỆCV ứng viên gửi về địa chỉ mail: tuyendung@vinphaco.vn Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: Mr Tâm – 0975 419 801/ Ms Trang – 0965 762 793  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 09/2023

I. KHỐI MARKETING VÀ KINH DOANH1. Trưởng phòng MarketingSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:- Công tác quản lý, điều hành hoạt động phòng Marketing:- Thiết lập và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công việc của Phòng.- Tham gia xây dựng triển khai chiến lược Marketing, quản lý ngân sách marketing hàng năm, tổ chức thực hiện và kiểm soát việc thực hiện ngân sách marketing.- Tham mưu xây dựng định biên nhân sự, quản lý, sử dụng, đánh giá hiệu quả làm việc, bồi dưỡng quy hoạch phát triển nhân lực.- Tổ chức phân công, giao việc cho nhân sự trong phòng.- Hướng dẫn, đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết nhằm phát huy khả năng tối đa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Phòng.- Phổ biến các chiến lược, quy định của công ty hoặc các thay đổi trong quá trình hoạt động cho nhân viên của Phòng đầy đủ và kịp thời.- Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển một cách phù hợp.- Xây dựng hệ thống quy trình, quy định của phòng Marketing.- Báo cáo cho Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.- Công tác hoạch định chiến lược, kế hoạch marketing và các hoạt động triển khai theo chức năng nhiệm vụ:- Xây dựng chiến lược Marketing tổng thể theo từng nhóm sản phẩm, từng sản phẩm phù hợp với Chiến lược kinh doanh Công ty.- Lập kế hoạch Marketing bao gồm: kế hoạch sản phẩm, kế hoạch giá, định hướng kênh phân phối và truyền thông cho cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm…- Tham mưu chính sách, thực hiện các hoạt động marketing thúc đẩy công tác bán hàng.- Xây dựng kế hoạch phát triển và quản lý thương hiệu (nhận diện, định vị, hình ảnh, hoạt động truyền thông, tài sản thương hiệu…).- Định hướng, theo dõi và đánh giá các hoạt động nghiên cứu thị trường. Cập nhật, tổng hợp, phân tích thông tin, xu hướng, nhu cầu thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh, chính sách nhà nước có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Nghiên cứu xây dựng chiến lược sản phẩm, phát triển sản phẩm sản mới.- Nghiên cứu và đề xuất cải tiến, đầu tư mới các dây truyền sản xuất phù hợp với các sản phẩm hiện có, sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.- Tổ chức và triển khai các hoạt động tiếp thị, quảng bá hình ảnh và sản phẩm của công ty đến khách hàng và trong nội bộ nhằm thúc đẩy và đạt được các mục tiêu của Công ty.- Tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả các chương trình marketing.- Quản lý công việc in ấn, tờ rơi, catalogue, nội dung Website.- Phát triển và duy trì các mối quan hệ với các đối tác truyền thông, các KOL.- Thực hiện các nhiệm vụ phối hợp với phòng Kinh doanh và các đơn vị trực thuộc phát triển khách hàng, doanh số theo chỉ tiêu được giao:- Xây dựng, phối hợp bộ phận kinh doanh triển khai hiệu quả kế hoạch phát triển khách hàng, hệ thống phân phối Vinphaco.- Phối hợp với kinh doanh tổ chức triển khai các hoạt động Marketing nhằm thúc đẩy và phát triển doanh số theo chỉ tiêu KPI được giao.- Phối với hợp Kinh doanh xây dựng hệ thống data khách hàng, thông tin thị trường nhằm phục vụ cho hoạt động đánh giá tiềm năng, xây dựng và phát triển thị phần của Công ty.- Cập nhật và cung cấp kịp thời các thay đổi về chính sách giá, các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng cho các đơn vị kinh doanh, đối tác, khách hàng…- Phối hợp với các đơn vị kinh doanh xây dựng kế hoạch và triển khai các buổi hội thảo, các buổi giới thiệu sản phẩm của Công ty hiệu quả.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Công ty.Yêu cầu công việc:- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Bác sĩ, Dược sĩ.- Kinh nghiệm công tác: Marketing ngành dược kinh nghiệm trên 4 năm ở vị trí tương đương.- Kiến thức: Y dược, marketing.- Am hiểu về thị trường dược nội địa và thế giới.- Kỹ năng: Ra quyết định, giải quyết vấn đề xuất sắc và cung cấp được những giải pháp mang tính đổi mới.- Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức.- Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.2. Quản lý bán hàng tại Vĩnh PhúcSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng là các bệnh viện tại tỉnh Vĩnh Phúc.- Quản lý, phát triển địa bàn, phát triển khách hàng.- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.- Tuyển dụng, quản lý và đào tạo trình dược viên và nhân viên mua hàng.- Triển khai bán hàng do Công ty nhập khẩu hoặc do đối tác ủy quyền thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc.- Thẩm định, làm việc, đàm phán với các đối tác ủy quyền thầu.- Nghiên cứu thị trường, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các sản phẩm nhập khẩu.- Xử lý khiếu nại khách hàng.- Quản lý công nợ khách hàng.Yêu cầu công việc:- Trình độ đại học trở lên, các chuyên ngành y/ dược.- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng thầu (thuốc, vật tư thiết bị y tế).- Am hiểu các thông tư, nghị định liên quan tới đấu thầu thuốc, vật tư thiết bị y tế.- Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.- Kỹ năng bán hàng tốt.- Kỹ năng lập kế hoạch.- Kỹ năng ra quyết định.- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.- Kỹ năng xử lý phản đối.- Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên3. Trình dược viên OTC (địa bàn Cần Thơ, Tiền Giang – Bến Tre – Trà Vinh, Bình Dương/Đồng Nai, Thái Nguyên, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương)Số lượng: 07 nhân sự.Mô tả công việc- Quản lý và phát triển kênh bán tại địa bàn phụ trách.- Thực hiện công tác giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình khuyến mại và chính sách Công ty.- Dịch vụ sau bán tại địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm…- Thu hồi sản phẩm khiếu nại tại địa bàn phụ trách.- Tham gia thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.- Báo cáo cho Quản lý vùng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.Yêu cầu:- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Y, Dược, Kinh tế.- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Có kiến thức về sản phẩm, thị trường và kỹ năng tư vấn, bán hàng.4. Trình dược viên ETC (địa bàn Lạng Sơn, Hà Giang, Vĩnh Phúc, Hồ Chí Minh).Số lượng: 04 Nhân sựMô tả công việc:- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao.- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETCYêu cầu công việc:- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm.- Có kiến thức về: thị trường Dược phẩm, y tế, tác dụng dược lý của các sản phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng. - Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).- Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo.5. Trình dược viên kênh kê đơn dịch vụ tại Vĩnh PhúcSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:- Quản lý kênh bán hàng tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao.- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm.- Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).- Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo.6. Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩuSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc- Nhiệm vụ Kinh doanh:+ Thực hiện bán hàng Xuất khẩu, Gia công và quản lý thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc quản lý công nợ)+ Thực hiện các nhiệm vụ sau bán hàng: Chăm sóc khách hàng và phản hồi thông tin, xử lý các yêu cầu về sản phẩm nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.+ Tham gia nghiên cứu thị trường xuất khẩu và gia công.- Triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu mảng Xuất khẩu, Gia công:- Triển khai thực hiện chương trình phát triển thương hiệu tại địa bàn.- Tham gia phát hiện các vi phạm về hệ thống nhận diện thương hiệu trên thị trường.- Thực hiện các hoạt động quản lý Quan hệ khách hàng Xuất khẩu và Gia công đảm bảo các thông tin khách hàng được cập nhật và lưu trữ thường xuyên, đầy đủ.Yêu cầu ứng viên- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược, Ngoại thương hoặc Kinh tế đối ngoại.- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại các vị trí tương đương trong lĩnh vực Dược phẩm.- Tiếng Anh giao tiếp tốt.- Vị trí mở cơ hội cho các ứng viên mới tốt nghiệp, nhanh nhẹn, máu lửa, tiếng anh tốt và yêu thích công việc làm việc với khách hàng nước ngoài.*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội7. TBP chuỗi nhà thuốcSố lượng: 01Mô tả công việc- Công tác điều hành, quản lý Bộ phận:+ Điều hành hoạt động của Bộ phận chuỗi nhà thuốc+ Phân công nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý.+ Điều hành hoạt động bán hàng (Phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho các nhà thuốc trong chuỗi).+ Đề xuất cơ cấu tổ chức cho đơn vị mình quản lý (cơ cấu tổ chức và mô tả công việc).+ Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự (ra đầu bài, phỏng vấn tuyển dụng về chuyên môn, lựa chọn ứng viên)- Đào tạo nhân lực:+ Xác định nhu cầu đào tạo của đơn vị phụ trách.+ Xây dựng bài giảng và đào tạo nội bộ cho nhân viên bán hàng chuỗi nhà thuốc (đào tạo về kiến thức, kỹ năng, thái độ…).- Quản lý công việc của nhân viên trong chuỗi:+ Giao kế hoạch bán hàng.+ Theo dõi, kèm cặp nhân viên trong thực hiện công việc.+ Đánh giá kết quả thực hiện công việc và phản hồi cho nhân viên kịp thời phát huy, điều chỉnh.- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.- Báo cáo cho Quản lý phòng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.- Xây dựng chiến lược và kế hoạch SXKD, phát triển tổ chức: Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho cả bộ phận và cho từng nhà thuốc trong chuỗi.- Bán hàng và dịch vụ sau bán:+ Quản lý và phát triển các kênh bán hàng mới cho chuỗi nhà thuốc ngoài kênh truyền thống bán tại nhà thuốc.+ Phát triển lực lượng bán hàng (nhân viên bán hàng trực tiếp tại nhà thuốc, cộng tác viên).+ Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng của nhà thuốc.+ Cân đối, điều tiết hàng hóa giữa các nhà thuốc trong chuỗi đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng từng địa điểm.+ Xử lý khiếu nại theo phân cấp.+ Theo dõi công tác thu hồi sản phẩm khiếu nại.- Tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu Chuỗi nhà thuốc+ Tiến hành thu thập thông tin thị trường theo kế hoạch của marketing.+ Chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu khách hàng, thị trường, đề xuất nhập khẩu, phân phối, sản xuất, gia công…các mặt hàng mới để triển khai bán hàng tại Chuỗi nhà thuốc.+ Tham gia các chương trình truyền thông phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu Chuỗi nhà thuốc.+ Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Chuỗi nhà thuốc.- Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng.- Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ, các quy trình, quy định quản lý của Chuỗi nhà thuốc:+ Giám sát tuân thủ quy trình của bộ phận.+ Đánh giá và cải tiến quy trình của bộ phận.Yêu cầu công việc- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Dược trở lên.- Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 02 năm trong công tác quản lý và phát triển chuỗi nhà thuốc.- Kiến thức:+ Hiểu biết về Công ty (sản phẩm, thị trường...).+ Kiến thức về quản trị kinh doanh.+ Kiến thức về thị trường bán lẻ dược phẩm+ Kiến thức về tác dụng dược lý của sản phẩm.+ Kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng.- Kỹ năng:+ Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch.+ Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.+ Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.+ Phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài.+ Quản lý sự thay đổi.+ Kỹ năng quản lý bán hàng.+ Kỹ năng phân tích tổng hợp.+ Giao tiếp thuyết phục.+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định.+ Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).8. Phó phòng MKT phụ trách kênh OTCSố lượng tuyển: 01 Nhân sựMô tả công việc- Cộng tác cùng trưởng phòng Marketing/Ban TGĐ để xác định chiến lược kinh doanh dựa trên các dữ liệu về thị trường Dược phẩm OTC có liên quan đến lĩnh vực công ty tập trung(thuốc và TPBVSK).- Phân tích và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty chiến lược truyền thông để nâng cao hình ảnh của công ty và các sản phẩm kênh OTC.- Định hướng chiến lược phát triển kênh OTC đưa ra kế hoạch hành động với các chỉ tiêu đo lường cụ thể.- Tham mưu cho phòng Marketing/kinh doanh phân bổ đầu tư hợp lý(hoạt động MKT/bán hàng/nhân sự...) phân tích thông số đối thủ cạnh tranh, dự đoán các khuynh hướng thị trường và đề xuất chiến lược hợp lý để phát triển các nhóm hàng của công ty theo kênh bán hàng.- Phối hợp cùng các bộ phận lên kế hoạch thúc đẩy bán hàng, cải tiến bao bì mẫu nhãn sản phẩm hiện tại để thích ứng với thay đổi của thị trường.- CRM: thiết lập các chỉ số đánh giá và quan lý khách hàng từ đó có tư vấn cho các phòng ban liên quan để phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý với tham vọng của công ty tăng trưởng trên mức chung của thị trường.- Đề xuất xây dựng quy trình theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng đồng thời đề xuất các chiến thay đổi để phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.- Hỗ trợ đào tạo các nhân sự trực thuộc phòng MKT cũng như đội ngũ kinh doanh thực hiện các mục tiêu liên quan đến kênh OTC.Yêu cầu công việc- Tốt nghiệp Đại học chính quy có liên quan (Dược, Marketing...).- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm làm quản lý vùng/quản lý sản phẩm OTC là lợi thế.- Có kỹ năng đánh giá và nhận định các xu thế thị trường đặc biệt là Dược phẩm, thực phẩm BVSK... - Có tinh thần trách nhiệm cao, tính tự giác, chủ động trong công việc được phân công, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, kỹ năng tổng hợp, làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập cao.- Có hiểu biết sâu sắc về kênh OTC(thị trường, đối thủ cạnh tranh,khách hàng...).- Thành thạo các báo cáo thị trường trong lĩnh vực Dược Phẩm/OTC.- Kỹ năng quản lý con người, làm việc đội nhóm hiệu quả.- Kỹ năng phối hợp hiệu quả, chịu được áp lực và có phương pháp vượt qua áp lực để hoàn thành các CV được giao.8. Chuyên viên phát triển sản phẩm mới kênh ETCSố lượng tuyển: 01 nhân sựMô tả công việc- Đề xuất sản phẩm mới để đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, phân phối: Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước; nghiên cứu sản phẩm của các công ty dược lớn trên thế giới, các công ty dược Việt Nam, các công ty đối thủ; nghiên cứu các danh mục thuốc của Việt Nam và thế giới; nghiên cứu nhu cầu sử dụng thuốc tại Bệnh viện; các xu hướng điều trị và các hướng dẫn điều trị trong nước và quốc tế...- Phối hợp với đội ngũ bán hàng trong việc tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đề xuất ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ, tham mưu xây dựng chính sách bán hàng trong kênh ETC, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với Trưởng phòng.- Thiết lập, quản lý nội dung các sản phẩm phụ trách về: cơ sở khoa học, đặc tính sản phẩm (cơ chế tác động, công dụng, chỉ định của sản phẩm, cách dùng, bao bì, mẫu nhãn …), phân tích SWOT.- Cập nhật các thông tư, nghị định, chủ trương của ngành Dược liên quan tới đề xuất sản phẩm mới và dây chuyền công nghệ mới.- Theo dõi, thúc đẩy việc nghiên cứu, đăng ký, ra số đăng ký của các sản phẩm mới. Triển khai và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm mới.- Tham gia vào đánh giá tính khả thi của việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới, công nghệ mới, nâng cấp dây chuyền sản xuất cũ.- Hỗ trợ thông tin chuyên môn sản phẩm cho các bộ phận bán hàng trong Công ty.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp Dược sĩ đại học, ưu tiên Đại học Dược Hà Nội.- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kênh bệnh viện, ưu tiên có kinh nghiệm đề xuất sản phẩm mới.II. KHỐI QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SXKD1. Chuyên viên cung ứngSố lượng: 01Mô tả công việc- Quản trị hệ thống thông tin các nhà cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất.- Thực hiện đánh giá năng lực các nhà cung cấp mảng phụ trách.- Thực hiện các thủ tục mua sắm, quản lý hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, thiết bị, hóa chất.- Tham gia vào công tác thu thập dữ liệu, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp nguyên phụ liệu Dược.- Thu thập và thẩm định sơ bộ các hồ sơ kỹ thuật, mẫu nguyên phụ liệu phục vụ đăng ký và phát triển sản phẩm mới.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.Yêu cầu ứng viên- Trình độ: Đại học Dược trở lên.- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.- Kiến thức:+Có hiểu biết về các mô hình quản lý nhà cung ứng, áp dụng công cụ tìm kiếm và lưu trữ thông tin, phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá và xây dựng chính sách mua sắm phù hợp để tạo được hệ thống cung ứng hiệu quả.+Chuyên môn về dược: Chỉ yêu cầu nền tảng dược sĩ, sẽ được đào tạo thêm.+ Kiến thức về xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong xuất nhập khẩu là một lợi thế.- Kỹ năng:+Thành thạo tin học văn phòng.+Tiếng anh tốt.2. Phó phòng R&DSố lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc- Quản lý phòng:+ Điều hành hoạt động của bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng.+ Phân công nhiệm vụ, giám sát và đôn đốc CBNV thuộc quyền quản lý.+ Định kỳ rà soát đưa ra đề xuất về cải tiến bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng.+ Cập nhật, đào tạo các phương pháp kiểm nghiệm mới/ đề xuất nhu cầu đào tạo cho nhân viên- Xây dựng tiêu chuẩn:+ Đánh giá tính khả thi việc xây dựng/thẩm định tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới của phòng NCPT.+ Lập kế hoạch và triển khai xây dựng/ Thẩm định tiêu chuẩn, theo kế hoạch chung của phòng NCPT.+ Thực hiện bổ sung, giải trình công văn liên quan đến các mục tiêu chuẩn trong hồ sơ đăng ký thuốc.+ Đánh giá, kiểm soát sự thay đổi về tiêu chuẩn.- Kiểm nghiệm mẫu:+ Điều phối nhân sự/ thiết bị hợp lý, hiệu quả trong kiểm nghiệm các mẫu nghiên cứu.+ Giám sát và đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch đề ra.+ Kiểm soát hồ sơ kiểm nghiệm của nhân viên nhóm tiêu chuẩn chất lượng.+ Phát hiện và xử lý OOS/ sai lệch, tìm ra nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa của bộ phận.Yêu cầu tuyển dụng- Bằng cấp, trình độ: Đại học chính quy ngành Dược.- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Kiến thức:+ Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn, văn bản pháp lý của Nhà nước về Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.+Kiến thức về tiêu chuẩn thành phẩm Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.+ Kiến thức về kiểm nghiệm các dạng bào chế+ Kiến thức về hóa học, vi sinh.+ Kiến thức về đăng ký sản phẩm.- Kỹ năng:+ Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức. + Giải quyết vấn đề và ra quyết định,+ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.+Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.4. Phó phòng phụ trách Điều vậnSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Tham mưu cho Ban TGĐ, quản lý phòng về công tác điều vận hiệu quả, tối ưu chi phí.- Tổ chức, quản lý, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động điều vận hàng tháng, quý, năm.- Đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao năng lực nhân sự trong bộ phận.- Hoàn thiện, nâng cấp, sửa đổi quy trình, quy định của hoạt động điều vận- Tiếp nhận, xử lý và theo dõi lộ trình đơn hàng từ bộ phận Kinh doanh.- Phối hợp với bộ phận kho cập nhật hàng hóa nhập, xuất và thực hiện các công việc điều phối hàng hóa.- Giám sát đội ngũ giao hàng, thu tiền hàng, đảm bảo hàng hóa đến đúng nơi, đúng lúc, đúng yêu cầu của khách hàng.- Xử lý các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến tiến trình giao hàng.- Định kỳ báo cáo hiện trạng, hoạt động giao hàng, đề xuất hướng giải quyết, cải tiến hoạt động, quy trình giao hàng.- Thực hiện các báo cáo đột xuất, định kỳ tuần, tháng, quý, năm theo yêu cầu của CBQL.Yêu cầu:- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược, Logistics hoặc các ngành thuộc khối kinh tế,- 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý điều phối vận tải/ Trưởng phòng Logistics hoặc tương đương tại các công ty hoạt động trong mảng phân phối/ sản xuất.- Kinh nghiệm giải quyết vấn đề sự cố trong vận chuyển hàng hóa.- Kỹ năng: lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, giao tiếp, quản lý nhân viên.- Nhiệt tình, năng động, kỹ năng làm việc nhóm.5. Chuyên viên tuyển dụng Số lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng theo tháng, quí hoặc theo yêu cầu thực tế.- Xây dựng nguồn ứng viên đa dạng, phong phú cho các vị trí cần tuyển dụng của công ty hiện tại và tương lai.- Thông báo tuyển dụng, nhận, đánh giá, sàng lọc và tổng hợp hồ sơ ứng viên trước khi tổ chức phỏng vấn.- Tổ chức phỏng vấn và tổng hợp kết quả phòng vấn.- Gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển và Thư cảm ơn tham gia ứng tuyển đối với ứng viên không trúng tuyển.- Thực hiện thu nạp hồ sơ nhân viên, các hoạt động đón tiếp nhân sự mới, hỗ trợ ứng viên hội nhập trong thời gian thử việc.- Tham gia xây dựng, sửa đổi qui trình tuyển dụng, hoàn thiện hệ thống MTCV.- Tìm kiếm, làm việc với các đơn vị cung cấp dịch vụ headhunt cho các vị trí cần và thiếu của công ty.- Truyền bá hình ảnh, thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty ra thị trường lao động.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị nhân lực, Luật,... hoặc các ngành có liên quan.- Tối thiểu 2 - 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng trong ngành dược phẩm.- Kiến thức:+ Am hiểu về thị trường tuyển dụng trong lĩnh vực hoạt động của Công ty.+ Kiến thức về quản trị nguồn nhân lực.+ Kiến thức về mạng xã hội, digital marketing trong tuyển dụng.- Kỹ năng:+ Kỹ năng xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.+ Kỹ năng tạo nguồn, phỏng vấn và đánh giá ứng viên.+ Kỹ năng headhunt và đàm phán ứng viên.+ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian.+ Tác phong tự tin, lịch sự, trung thực, tận tâm.+ Chịu áp lực cao trong công việc, cầu tiến và ham học hỏi.+ Quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với mọi người.Làm việc tại Hà Nội.7. Chuyên viên phát triển phần mềm & phát triển hệ thống ERPSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Làm việc với các phòng, đơn vị trong công ty để xác định nhu cầu, phân tích và tư vấn giải pháp ứng dụng phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu công việc cũng như vận hành tốt hệ thống ERP và các phần mềm khác của Công ty.- Thực hiện phân tích các yêu cầu phát sinh/ chỉnh sửa các tính năng liên quan đến hệ thống, phân tích các lỗi phát sinh trong quá trình vận hành hệ thống ERP, các phần mềm công ty đang sử dụng.- Thực hiện cập nhật các thay đổi, chỉnh sửa lên hệ thống theo yêu cầu.- Đánh giá các quy trình vận hành hiện có, làm việc cùng các phòng ban đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống để tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng ERP, các ứng dụng phần mềm khác tại các phòng, đơn vị.- Thực hiện cấp phát/thu hồi user trên hệ thống ERP, các hệ thống phần mềm khác theo phân công.- Thực hiện các khai báo và điều chỉnh thông số hệ thống theo yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ trên hệ thống ERP và các phần mềm của Công ty.- Tiếp nhận thông báo lỗi từ các phòng ban đưa ra giải pháp khắc phục.- Tham gia làm việc cùng các nhà cung cấp giải pháp phần mềm, tham gia triển khai, đánh giá và vận hành các dự án phần mềm của Công ty.- Hỗ trợ công tác triển khai, quản trị hệ thống hạ tầng CNTT của công ty.- Phối hợp với các bộ phận liên quan để thử nghiệm và nghiệm thu tính năng chương trình.- Đào tạo nhân viên sử dụng các giải pháp đã cấu hình dựa vào tài liệu hướng dẫn sử dụng.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, Thống kê tin học, Điện tử viễn thông, Tài chính.- Có hiểu biết, kinh nghiệm triển khai phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) từ 1 năm trở lên.- Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức làm việc nhóm, đi công tác.- Khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, nhiệt huyết.- Không ngại tìm hiểu công nghệ mới, học hỏi nâng cao trình độ.- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm lập trình, cơ sở dữ liệu SQL.- Hiểu biết về SAP.8. Nhân viên kế toán quản lý công nợ - Chi nhánh Hồ Chí MinhSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khác hàng.- Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ.- Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng.- Thực hiện các biên pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.-Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng về các khoản nợ.- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.- Lập các báo cáo phân tích tuổi nợ, báo cáo thu tiền.- Lưu trữ, quản lý, cập nhật, theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng.- Lưu và sắp xếp chứng từ khoa học và hợp lý.- Lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.Yêu cầu:- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Quản trị kinh doanh/Luật/Tâm lý học.- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.- Không nói ngọng, nói lắp.- Có hiểu biết pháp lý về hợp đồng, luật thương mại, luật dân sự…- Kiên nhẫn, nhạy bén và chịu được áp lực công việc.- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.Địa điểm làm việc: Chi nhánh HCM9. Admin logistics Số lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Kiểm tra, đối chiếu tính xác thực của các chi phí đầu vào và đầu ra của bộ phận.- Thực hiện book xe và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận với khách hàng, đơn vị vận chuyển.- Theo dõi, quản lý thanh toán chi phí vận tải.- Theo dõi tình trạng các đơn hàng.Yêu cầu:- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành có liên quan.- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống.- Sử dụng tốt Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint).- Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.Địa điểm làm việc: Nhà máy GMP Vĩnh Phúc.10. Kiểm nghiệm viênSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Xây dựng tiêu chuẩn thành phẩm cho các sản phẩm đăng ký mới (thuốc, TPBVSK, TTBYT,...).- Nâng cấp, bổ sung tiêu chuẩn theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước đối với sản phẩm đã có số đăng ký.- Thẩm định quy trình phân tích phục vụ hồ sơ đăng ký sản phẩm.- Thẩm định hồ sơ kỹ thuật nguyên liệu, bao bì cho các sản phẩm mới.- Kiểm nghiệm các mẫu nghiên cứu mới, nghiên cứu độ ổn định cấp tốc/dài hạn các lô nghiên cứu trước khi có số đăng ký.- Phối hợp chuyển giao quy trình kiểm nghiệm với bộ phận QC nhà máy.- Xây dựng hồ sơ đăng ký thuốc phần P5, thẩm định quy tình phân tích.- Theo dõi, kiểm tra tình trạng tồn dư, dự trù các hóa chất, dung môi, chất chuẩn, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm.- Các công việc khác được phân công.Yêu cầu:- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Dược.- Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn, văn bản pháp lý của Nhà nước về Dược phẩm, TPBVSK, các sản phẩm với mục đích y tế khác.- Kiến thức về tiêu chuẩn thành phẩm dược phẩm, TPBVSK, các sản phẩm với mục đích y tế khác.- Kiến thức về kiểm nghiệm các dạng bào chế.- Kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề và ra quyết định.- Đọc, hiểu tiếng Anh chuyên ngành.- Thẳng thắn, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 2 tháng lương.- Xét tăng lương hàng năm.- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.- Hỗ trợ ăn ca, thăm quan, nghỉ mát hàng năm.- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty, …- Công ty có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội <=> Vĩnh Phúc. LIÊN HỆCV ứng viên gửi về địa chỉ mail: tuyendung@vinphaco.vn Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: Ms Hảo – 0962905211/Mr Tâm – 0975 419 801/ Ms Trang – 0965 762 793
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 08/2023

I. KHỐI MARKETING VÀ KINH DOANH1. Quản lý bán hàng tại Vĩnh PhúcSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng là các bệnh viện tại tỉnh Vĩnh Phúc.- Quản lý, phát triển địa bàn, phát triển khách hàng.- Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm.- Tuyển dụng, quản lý và đào tạo trình dược viên và nhân viên mua hàng.- Triển khai bán hàng do Công ty nhập khẩu hoặc do đối tác ủy quyền thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc.- Thẩm định, làm việc, đàm phán với các đối tác ủy quyền thầu.- Nghiên cứu thị trường, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các sản phẩm nhập khẩu.- Xử lý khiếu nại khách hàng.- Quản lý công nợ khách hàng.Yêu cầu công việc:- Trình độ đại học trở lên, các chuyên ngành y/ dược.- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng thầu (thuốc, vật tư thiết bị y tế).- Am hiểu các thông tư, nghị định liên quan tới đấu thầu thuốc, vật tư thiết bị y tế.- Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc.- Kỹ năng bán hàng tốt.- Kỹ năng lập kế hoạch.- Kỹ năng ra quyết định.- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán.- Kỹ năng xử lý phản đối.- Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên2. Trình dược viên OTC (địa bàn Bình Định – Phú Yên, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hà Nội)Số lượng: 09 nhân sự.Mô tả công việc- Quản lý và phát triển kênh bán tại địa bàn phụ trách.- Thực hiện công tác giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình khuyến mại và chính sách Công ty.- Dịch vụ sau bán tại địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm…- Thu hồi sản phẩm khiếu nại tại địa bàn phụ trách.- Tham gia thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty.- Báo cáo cho Quản lý vùng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.Yêu cầu:- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Y, Dược, Kinh tế.- Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Có kiến thức về sản phẩm, thị trường và kỹ năng tư vấn, bán hàng.3. Trình dược viên ETC (địa bàn Đà Nẵng - CTV, Lạng Sơn, Hà Giang - Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Long An).Số lượng: 05 Nhân sựMô tả công việc:- Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao.- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.- Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETCYêu cầu công việc:- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm.- Có kiến thức về: thị trường Dược phẩm, y tế, tác dụng dược lý của các sản phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng. - Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).- Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo.4. Trình dược viên kênh kê đơn dịch vụ tại Vĩnh PhúcSố lượng: 01Mô tả công việc:- Quản lý kênh bán hàng tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao.- Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách.- Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm.- Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.- Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).- Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo.5. Trưởng bộ phần Chuỗi nhà thuốcSố lượng: 01Mô tả công việc- Công tác điều hành, quản lý Bộ phận:+ Điều hành hoạt động của Bộ phận chuỗi nhà thuốc+ Phân công nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý.+ Điều hành hoạt động bán hàng (Phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho các nhà thuốc trong chuỗi).+ Đề xuất cơ cấu tổ chức cho đơn vị mình quản lý (cơ cấu tổ chức và mô tả công việc).+ Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự (ra đầu bài, phỏng vấn tuyển dụng về chuyên môn, lựa chọn ứng viên)- Đào tạo nhân lực:+ Xác định nhu cầu đào tạo của đơn vị phụ trách.+ Xây dựng bài giảng và đào tạo nội bộ cho nhân viên bán hàng chuỗi nhà thuốc (đào tạo về kiến thức, kỹ năng, thái độ…).- Quản lý công việc của nhân viên trong chuỗi:+ Giao kế hoạch bán hàng.+ Theo dõi, kèm cặp nhân viên trong thực hiện công việc.+ Đánh giá kết quả thực hiện công việc và phản hồi cho nhân viên kịp thời phát huy, điều chỉnh.- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý.- Báo cáo cho Quản lý phòng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.- Xây dựng chiến lược và kế hoạch SXKD, phát triển tổ chức: Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho cả bộ phận và cho từng nhà thuốc trong chuỗi.- Bán hàng và dịch vụ sau bán:+ Quản lý và phát triển các kênh bán hàng mới cho chuỗi nhà thuốc ngoài kênh truyền thống bán tại nhà thuốc.+ Phát triển lực lượng bán hàng (nhân viên bán hàng trực tiếp tại nhà thuốc, cộng tác viên).+ Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng của nhà thuốc.+ Cân đối, điều tiết hàng hóa giữa các nhà thuốc trong chuỗi đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng từng địa điểm.+ Xử lý khiếu nại theo phân cấp.+ Theo dõi công tác thu hồi sản phẩm khiếu nại.- Tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu Chuỗi nhà thuốc+ Tiến hành thu thập thông tin thị trường theo kế hoạch của marketing.+ Chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu khách hàng, thị trường, đề xuất nhập khẩu, phân phối, sản xuất, gia công…các mặt hàng mới để triển khai bán hàng tại Chuỗi nhà thuốc.+ Tham gia các chương trình truyền thông phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu Chuỗi nhà thuốc.+ Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Chuỗi nhà thuốc.- Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng.- Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ, các quy trình, quy định quản lý của Chuỗi nhà thuốc:+ Giám sát tuân thủ quy trình của bộ phận.+ Đánh giá và cải tiến quy trình của bộ phận.Yêu cầu công việc- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Dược trở lên.- Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 02 năm trong công tác quản lý và phát triển chuỗi nhà thuốc.- Kiến thức:+ Hiểu biết về Công ty (sản phẩm, thị trường...).+ Kiến thức về quản trị kinh doanh.+ Kiến thức về thị trường bán lẻ dược phẩm+ Kiến thức về tác dụng dược lý của sản phẩm.+ Kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng.- Kỹ năng:+ Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch.+ Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu.+ Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.+ Phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài.+ Quản lý sự thay đổi.+ Kỹ năng quản lý bán hàng.+ Kỹ năng phân tích tổng hợp.+ Giao tiếp thuyết phục.+ Giải quyết vấn đề và ra quyết định.+ Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel).6. Phó phòng MKT phụ trách kênh OTCSố lượng tuyển: 01 Nhân sựMô tả công việc- Cộng tác cùng trưởng phòng Marketing/Ban TGĐ để xác định chiến lược kinh doanh dựa trên các dữ liệu về thị trường Dược phẩm OTC có liên quan đến lĩnh vực công ty tập trung (thuốc và TPBVSK).- Phân tích và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty chiến lược truyền thông để nâng cao hình ảnh của công ty và các sản phẩm kênh OTC.- Định hướng chiến lược phát triển kênh OTC đưa ra kế hoạch hành động với các chỉ tiêu đo lường cụ thể.- Tham mưu cho phòng Marketing/kinh doanh phân bổ đầu tư hợp lý(hoạt động MKT/bán hàng/nhân sự...) phân tích thông số đối thủ cạnh tranh, dự đoán các khuynh hướng thị trường và đề xuất chiến lược hợp lý để phát triển các nhóm hàng của công ty theo kênh bán hàng.- Phối hợp cùng các bộ phận lên kế hoạch thúc đẩy bán hàng, cải tiến bao bì mẫu nhãn sản phẩm hiện tại để thích ứng với thay đổi của thị trường.- CRM: thiết lập các chỉ số đánh giá và quan lý khách hàng từ đó có tư vấn cho các phòng ban liên quan để phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý với tham vọng của công ty tăng trưởng trên mức chung của thị trường.- Đề xuất xây dựng quy trình theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng đồng thời đề xuất các chiến thay đổi để phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai.- Hỗ trợ đào tạo các nhân sự trực thuộc phòng MKT cũng như đội ngũ kinh doanh thực hiện các mục tiêu liên quan đến kênh OTC.Yêu cầu công việc- Tốt nghiệp Đại học chính quy có liên quan (Dược, Marketing...).- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm làm quản lý vùng/quản lý sản phẩm OTC là lợi thế.- Có kỹ năng đánh giá và nhận định các xu thế thị trường đặc biệt là Dược phẩm, thực phẩm BVSK... - Có tinh thần trách nhiệm cao, tính tự giác, chủ động trong công việc được phân công, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, kỹ năng tổng hợp, làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập cao.- Có hiểu biết sâu sắc về kênh OTC (thị trường, đối thủ cạnh tranh,khách hàng...).- Thành thạo các báo cáo thị trường trong lĩnh vực Dược Phẩm/OTC.- Kỹ năng quản lý con người, làm việc đội nhóm hiệu quả.- Kỹ năng phối hợp hiệu quả, chịu được áp lực và có phương pháp vượt qua áp lực để hoàn thành các CV được giao.7. Chuyên viên phát triển sản phẩm mới kênh ETCSố lượng tuyển: 01 nhân sựMô tả công việc- Đề xuất sản phẩm mới để đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, phân phối: Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước; nghiên cứu sản phẩm của các công ty dược lớn trên thế giới, các công ty dược Việt Nam, các công ty đối thủ; nghiên cứu các danh mục thuốc của Việt Nam và thế giới; nghiên cứu nhu cầu sử dụng thuốc tại Bệnh viện; các xu hướng điều trị và các hướng dẫn điều trị trong nước và quốc tế...- Phối hợp với đội ngũ bán hàng trong việc tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đề xuất ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ, tham mưu xây dựng chính sách bán hàng trong kênh ETC, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với Trưởng phòng.- Thiết lập, quản lý nội dung các sản phẩm phụ trách về: cơ sở khoa học, đặc tính sản phẩm (cơ chế tác động, công dụng, chỉ định của sản phẩm, cách dùng, bao bì, mẫu nhãn …), phân tích SWOT.- Cập nhật các thông tư, nghị định, chủ trương của ngành Dược liên quan tới đề xuất sản phẩm mới và dây chuyền công nghệ mới.- Theo dõi, thúc đẩy việc nghiên cứu, đăng ký, ra số đăng ký của các sản phẩm mới. Triển khai và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm mới.- Tham gia vào đánh giá tính khả thi của việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới, công nghệ mới, nâng cấp dây chuyền sản xuất cũ.- Hỗ trợ thông tin chuyên môn sản phẩm cho các bộ phận bán hàng trong Công ty.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp Dược sĩ đại học, ưu tiên Đại học Dược Hà Nội.- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kênh bệnh viện, ưu tiên có kinh nghiệm đề xuất sản phẩm mới.8.Chuyên viên Quản lý sản phẩm kênh ETC (PM ETC)Số lượng tuyển: 01 nhân sự.Mô tả công việc- Thu thập, tổng hợp và đánh giá thường xuyên, liên tục các thông tin của thị trường, đối thủ cạnh tranh.- Lên kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu thị trường (market research).- Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing cho các sản phẩm được phân công phụ trách.- Triển khai & thúc đẩy các hoạt động marketing, quảng bá, hội nghị hội thảo nhằm nâng cao nhận biết về công ty và sản phẩm.- (ETC) Triển khai & thúc đẩy các hoạt động đưa thuốc vào danh mục với quota hợp lý, đồng thời tăng tỉ lệ bán hàng trong thầu.- Tiếp cận và gắn kết với các khách hàng quan trọng trên địa bàn (KOLs).- Xây dựng và tiến hành các buổi đào tạo sản phẩm, chiến lược sản phẩm và kĩ năng cho đội ngũ kinh doanh.- Theo dõi và đánh giá doanh số định kỳ, đánh giá hiệu quả các hoạt động và chính sách marketing.- (OTC) Thúc đẩy và đánh giá các hoạt động tăng cường nhận diện tại điểm bán, các hoạt động Trade Marketing.- Đề xuất phát triển các sản phẩm mới.- Thực hiện các công việc logistics và marketing cho sản phẩm: nhãn mác sản phẩm, tờ rơi quảng cáo, gimmicks, dự báo và theo dõi doanh số, khoán doanh số, phối hợp và hỗ trợ bộ phận lập kế hoạch sản xuất, tồn kho và vận chuyển hàng hóa, kê khai lại giá, điều chỉnh giá và chính sách marketing, ...Yêu cầu công việc:- Trình độ Dược sĩ Đại học, hoặc Bác sĩ đa khoa.- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (PM) hoặc tại các vị trí Sale của các công ty MNCs.- Chấp nhận các ứng viên có kinh nghiệm Sales và kiến thức căn bản Marketing.- Có kiến thức chuyên môn Dược, marketing, kinh doanh; Nghiên cứu thị trường & đối thủ cạnh tranh.- Có kiến thức Đào tạo và phát triển đội ngũ, Phát triển sản phẩm mới.- Quản trị chu kỳ sống sản phẩm.- Kỹ năng Thu thập, phân tích và tổng hợp, trình bày thông tin.- Kỹ năng ra Đào tạo, lãnh đạo.- Kỹ năng Phân tích dữ liệu, vi tính, công nghệ.- Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, khéo léo, tác phong chuyên nghiệp chững chạc, ngoài hình ưa nhìn.- Có kỹ năng Tiếng Anh tốt - Nhanh nhẹn, thông minh, tận tâm và có ý chí vươn lên.*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội II. KHỐI QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SXKD1. Trưởng phòng pháp chế và kiểm soát tuân thủSố lượng: 01 nhân sựMô tả công việc:- Công tác điều hành, quản lý Phòng Pháp chế:+ Thiết lập và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công việc của Phòng.+ Hướng dẫn, đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết nhằm phát huy khả năng tối đa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Phòng.+ Phổ biến các chiến lược, quy định của công ty hoặc các thay đổi trong quá trình hoạt động cho nhân viên của Phòng đầy đủ và kịp thời.+ Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển một cách phù hợp.+ Báo cáo cho Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định.- Tham mưu và đề xuất, xây dựng các quy trình, quy định trong công ty:+ Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy trình, quy định, nội quy trong công ty.+ Phối hợp với các phòng ban tổ chức phổ biến, đào tạo về các quy trình, quy định, nội quy trong công ty tới toàn bộ CBCNV.+ Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định, nội quy công ty và tổng kết, đánh giá mức độ tuân thủ của các phòng, đơn vị trong công ty.- Tham mưu và triển khai, thực hiện các hoạt động liên quan đến pháp luật:+ Tham mưu về pháp luật và thẩm định tính pháp lý của các văn bản được ban hành.+ Tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của các loại hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động…) và đàm phán, thương lượng với đối tác.+ Tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, giải quyết tranh chấp hoặc hoặc các tố tụng pháp lý.+ Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh.+ Cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý.Yêu cầu công việc:- Tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành Luật. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư.- Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Có kiến thức sâu rộng về các hoạt động pháp chế của doanh nghiệp.- Có hiểu biết về luật, các quy định của pháp luật.- Kỹ năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả.- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và đàm phán tốt.- Khả năng soạn thảo văn bản tốt. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.)- Có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế.2.Nhân viên thu hồi công nợSố lượng: 02 nhân sựMô tả công việc:- Lập các kế hoạch để thực hiện thu hồi nợ số tiền khách hàng chưa thanh toán, đề xuất các giải pháp thu nợ hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể phù hợp từng thời điểm.- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng.- Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ.- Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng.- Thực hiện các biện pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.Yêu cầu:- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán/quản trị kinh doanh/luật/tâm lý học, Y, Dược,....- Từ 2 năm kinh nghiệm (chấp nhận Trình dược viên có kinh nghiệm thu hồi công nợ).- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và xử lý tình huống tốt, không nói ngọng, nói lắp.- Có hiểu biết pháp lý về hợp đồng, luật thương mại, luật dân sự,....3.Nhân viên kế toán quản lý công nợSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khác hàng.- Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ.- Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng.- Thực hiện các biên pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng về các khoản nợ.- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.- Lập các báo cáo phân tích tuổi nợ, báo cáo thu tiền.- Lưu trữ, quản lý, cập nhật, theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng.- Lưu và sắp xếp chứng từ khoa học và hợp lý.- Lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu.Yêu cầu:- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Quản trị kinh doanh/Luật/Tâm lý học.- Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.- Không nói ngọng, nói lắp.- Có hiểu biết pháp lý về hợp đồng, luật thương mại, luật dân sự…- Kiên nhẫn, nhạy bén và chịu được áp lực công việc.- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao.4. Chuyên viên cung ứngSố lượng: 01Mô tả công việc- Quản trị hệ thống thông tin các nhà cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất.- Thực hiện đánh giá năng lực các nhà cung cấp mảng phụ trách.- Thực hiện các thủ tục mua sắm, quản lý hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, thiết bị, hóa chất.- Tham gia vào công tác thu thập dữ liệu, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp nguyên phụ liệu Dược.- Thu thập và thẩm định sơ bộ các hồ sơ kỹ thuật, mẫu nguyên phụ liệu phục vụ đăng ký và phát triển sản phẩm mới.- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng.Yêu cầu ứng viên- Trình độ: Đại học Dược trở lên.- Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương.- Kiến thức:+Có hiểu biết về các mô hình quản lý nhà cung ứng, áp dụng công cụ tìm kiếm và lưu trữ thông tin, phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá và xây dựng chính sách mua sắm phù hợp để tạo được hệ thống cung ứng hiệu quả.+Chuyên môn về dược: Chỉ yêu cầu nền tảng dược sĩ, sẽ được đào tạo thêm.+ Kiến thức về xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong xuất nhập khẩu là một lợi thế.- Kỹ năng:+Thành thạo tin học văn phòng.+Tiếng anh tốt.5. Trợ lý kinh doanh kênh OTCSố lượng: 01Mô tả công việc- Thực hiện các nghiệp vụ phục vụ hoạt động bán hàng sản xuất, kinh doanh kênh OTC- Thực hiện tổng hợp, cấp phát cấp phát quà tặng và tờ rơi kênh OTC- Tổng hợp, kiểm soát và trình ký các chứng từ thanh toán kênh OTC:- Công tác liên quan đến thu hồi sản phẩm, khiếu nại sản phẩm, trả hàng kênh OTC- Trực tổng đài hotline kinh doanh, đầu mối làm việc với phòng cung ứng về thông tin cung ứng hàng hóa- Theo dõi công tác gặp gỡ khách hàng của TDV kênh OTC và báo cáo kịp thời các bất thường nếu có- Theo dõi và xử lý đơn hàng kênh OTC qua các nền tảng bán hàng thương mại điện tử- Theo dõi tồn kho của đại lý, nhà phân phối. Xử lý vấn đề liên quan- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lýYêu cầu:- Tốt nghiệp trung cấp các chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.- Tối thiểu 06 tháng công tác ở vị trí tương đương.- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt- Sử dụng tốt excel- Cẩn thận6. Lái xe giao hàng Đà NẵngSố lượng: 01 nhân sự (Làm việc ở Đà Nẵng)Mô tả công việc- Nhận hàng từ Tổng kho theo yêu cầu giao hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển và bàn giao cho khách hàng.- Nhận hàng từ nhà cung cấp theo yêu cầu nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển về kho Công ty và bàn giao hàng hóa cho thủ kho.- Vận chuyển hàng hóa giữa các kho trong nội bộ Công ty.- Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển.- Thu tiền hàng của khách hàng thanh toán tiền mặt và nộp cho phòng TCKT.- Bảo quản, giữ gìn xe, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ.- Thực hiện giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định.- Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe.Yêu cầu tuyển dụng- Có bằng lái xe B2 trở lên. Có hộ khẩu Đà Nẵng (Bắt buộc)- Cẩn thận, trung thực, tác phong nhanh nhẹn.7. Phó phòng R&DSố lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc- Quản lý phòng:+ Điều hành hoạt động của bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng.+ Phân công nhiệm vụ, giám sát và đôn đốc CBNV thuộc quyền quản lý.+ Định kỳ rà soát đưa ra đề xuất về cải tiến bộ phận Tiêu chuẩn chất lượng.+ Cập nhật, đào tạo các phương pháp kiểm nghiệm mới/ đề xuất nhu cầu đào tạo cho nhân viên- Xây dựng tiêu chuẩn:+ Đánh giá tính khả thi việc xây dựng/thẩm định tiêu chuẩn cho các sản phẩm mới của phòng NCPT.+ Lập kế hoạch và triển khai xây dựng/ Thẩm định tiêu chuẩn, theo kế hoạch chung của phòng NCPT.+ Thực hiện bổ sung, giải trình công văn liên quan đến các mục tiêu chuẩn trong hồ sơ đăng ký thuốc.+ Đánh giá, kiểm soát sự thay đổi về tiêu chuẩn.- Kiểm nghiệm mẫu:+ Điều phối nhân sự/ thiết bị hợp lý, hiệu quả trong kiểm nghiệm các mẫu nghiên cứu.+ Giám sát và đôn đốc việc thực hiện theo kế hoạch đề ra.+ Kiểm soát hồ sơ kiểm nghiệm của nhân viên nhóm tiêu chuẩn chất lượng.+ Phát hiện và xử lý OOS/ sai lệch, tìm ra nguyên nhân, biện pháp phòng ngừa của bộ phận.Yêu cầu tuyển dụng- Bằng cấp, trình độ: Đại học chính quy ngành Dược.- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.- Kiến thức:+ Kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn, văn bản pháp lý của Nhà nước về Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.+Kiến thức về tiêu chuẩn thành phẩm Dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, các sản phẩm với mục đích y tế khác.+ Kiến thức về kiểm nghiệm các dạng bào chế+ Kiến thức về hóa học, vi sinh.+ Kiến thức về đăng ký sản phẩm.- Kỹ năng:+ Kỹ năng phân tích, hoạch định và tổ chức. + Giải quyết vấn đề và ra quyết định,+ Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng lập kế hoạch, báo cáo.+Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. III. KHỐI SẢN XUẤT1. Nhân viên kiểm soát quá trình sản xuấtSố lượng: 01 nhân sự.Mô tả công việc:- Kiểm soát tính tuân thủ quy trình, quy định, hướng dẫn, mô tả công việc tại các xưởng sản xuất.- Kiểm soát việc cân/chia nguyên liệu thực hiện tại LAF cân xưởng sản xuất cho các sản phẩm không hấp tiệt khuẩn cuối.- Kiểm soát quá trình sản xuất theo hồ sơ lô, đưa ra được các cảnh báo chất lượng đối với sản phẩm trong quá trình sản xuất.- Phối hợp với xưởng sản xuất xử lý sự cố xảy ra trong sản xuất, phối hợp điều tra tìm nguyên nhân, đề xuất hướng khắc phục để đảm bảo chất lượng sản phẩm.- Đề nghị lấy mẫu kiểm tra điều kiện môi trường sản xuất, lấy mẫu định tính gửi tới phòng KTCL theo quy định.Yêu cầu:- Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên.- Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm.- Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng GPS, ISO và các thiết bị đo lường, kiểm tra trong quá trình sản xuất.- Có kiến thức về hoạt chất, các dạng bào chế, công nghệ sản xuất dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.- Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn)Chế độ chính sách:- Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 2 tháng lương.- Xét tăng lương hàng năm.- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày.- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước.- Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn.- Hỗ trợ ăn ca, thăm quan, nghỉ mát hàng năm.- Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty, …- Công ty có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội <=> Vĩnh Phúc. LIÊN HỆ- CV ứng viên gửi về địa chỉ mail: tuyendung@vinphaco.vn - Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: Ms Hảo – 0962905211/Mr Tâm – 0975 419 801/ Ms Trang – 0965 762 793  
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2023

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2023

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG KHỐI MARKETING VÀ KINH DOANH Quản lý vùng ETC (ASM ETC) Số lượng: 01 nhân sự (Khu vực HCM và các tỉnh miền Đông). Mô tả công việc: - Công tác điều hành, quản lý kinh doanh tại địa bàn phụ trách: + Lập kế hoạch hoạt động kinh doanh cho các địa bàn phụ trách. + Điều hành hoạt động kinh doanh của địa bàn thuộc quyền quản lý (Phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh kế hoạch). + Đào tạo nội bộ cho TDV, CTV, CBNV thuộc địa bàn phụ trách. + Quản lý thực hiện công việc nhân viên dưới quyền tại địa bàn quản lý (thiết lập mục tiêu, giao kế hoạch, theo dõi, kèm cặp, đánh giá, phản hồi). + Đề xuất khen thưởng, xử lý với lao động thuộc địa bàn quản lý. - Công tác bán hàng và dịch vụ sau bán: + Quản lý kênh bán tại các địa bàn quản lý. + Phát triển lực lượng bán hàng (mạng lưới bán hàng, TDV, CTV), khách hàng tại các địa bàn quản lý. + Bán hàng & Quản lý thực hiện HĐ (theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ) tại địa bàn quản lý. + Tổ chức thu hồi sản phẩm khiếu nại; chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn quản lý. -    Tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu: +  Tham gia thu thập thông tin thị trường, phối hợp với Marketing trong công tác nghiên cứu thị trường. + Tham gia công tác phát triển nhãn hàng: phối hợp với Marketing triển khai thực hiện các chương trình marketing của nhãn hàng tại địa bàn phụ trách. + Đề xuất chính sách bán hàng và quản lý quan hệ khách hàng. + Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ. + Tham gia góp ý và thẩm định ý tưởng sản phẩm mới. - Triển khai, giám sát việc thực hiện các quy trình, quy định tại địa bàn quản lý: + Giám sát tuân thủ quy trình địa bàn quản lý. Tham gia đánh giá, góp ý cải tiến quy trình, quy định của bộ phận, phòng ban. + Thực hiện các báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Y, Dược Tối thiểu 02 năm công tác ở vị trí tương đương. Hiểu biết về sản phẩm, thị trường kinh doanh dược phẩm, y tế. Kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng. Kỹ năng Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch. Kỹ năng Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu. Kỹ năng Giải quyết vấn đề và ra quyết định. Kỹ năng Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. Kỹ năng quản lý bán hàng. Kỹ năng thương lượng, đàm phán. Kỹ năng Xây dựng và phát triển mạng lưới. Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel). Cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo, hợp tác, cam kết. Lắng nghe, chia sẻ. Quản lý bán hàng tại Vĩnh Phúc Số lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc: - Xây dựng mối quan hệ với khách hàng là các bệnh viện tại tỉnh Vĩnh Phúc. - Quản lý, phát triển địa bàn, phát triển khách hàng. - Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm. - Tuyển dụng, quản lý và đào tạo trình dược viên và nhân viên mua hàng. - Triển khai bán hàng do Công ty nhập khẩu hoặc do đối tác ủy quyền thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc. - Thẩm định, làm việc, đàm phán với các đối tác ủy quyền thầu. - Nghiên cứu thị trường, tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về các sản phẩm nhập khẩu. - Xử lý khiếu nại khách hàng. - Quản lý công nợ khách hàng. Yêu cầu công việc: - Trình độ đại học trở lên, các chuyên ngành y/ dược. - Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực bán hàng thầu (thuốc, vật tư thiết bị y tế). - Am hiểu các thông tư, nghị định liên quan tới đấu thầu thuốc, vật tư thiết bị y tế. - Năng động, nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc. - Kỹ năng bán hàng tốt. - Kỹ năng lập kế hoạch. - Kỹ năng ra quyết định. - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán. - Kỹ năng xử lý phản đối. - Kỹ năng quản lý, đào tạo và phát triển nhân viên Trình dược viên OTC (địa bàn Đà Nẵng – Quảng Nam, Bình Định – Phú Yên, Bắc Giang, Phú Thọ, Hải Dương) Số lượng: 07 nhân sự. Mô tả công việc Quản lý và phát triển kênh bán tại địa bàn phụ trách. Thực hiện công tác giới thiệu và bán sản phẩm theo chương trình khuyến mại và chính sách Công ty. Dịch vụ sau bán tại địa bàn phụ trách: chăm sóc khách hàng, phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm… Thu hồi sản phẩm khiếu nại tại địa bàn phụ trách. Tham gia thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, đề xuất chính sách bán hàng phù hợp. Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Công ty. Báo cáo cho Quản lý vùng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định. Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: Y, Dược, Kinh tế. Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Có kiến thức về sản phẩm, thị trường và kỹ năng tư vấn, bán hàng. Trình dược viên ETC (địa bàn Đồng Tháp, Huế, Khánh Hoà, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Hà Giang - Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc). Mô tả công việc: Quản lý kênh bán ETC tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao. Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách. Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách. Tham gia nghiên cứu thị trường ETC và đề xuất sản phẩm mới mảng ETC Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm. Có kiến thức về: thị trường Dược phẩm, y tế, tác dụng dược lý của các sản phẩm, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng.                        Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel). Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo. Trình dược viên kênh kê đơn dịch vụ tại Vĩnh Phúc Mô tả công việc: Quản lý kênh bán hàng tại địa bàn phụ trách: bán hàng ETC & quản lý thực hiện, theo dõi thực hiện hợp đồng và quản lý công nợ tại địa bàn được giao. Thực hiện các hoạt động quản lý quan hệ khách hàng, Phản hồi thông tin và xử lý các yêu cầu về sản phẩm tại địa bàn phụ trách. Tham gia triển khai các chương trình truyền thông PR mảng ETC tại địa bàn phụ trách. Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng chuyên ngành Dược, Y, Kinh tế, Quản trị kinh doanh trở lên. Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong ngành Dược phẩm. Kỹ năng yêu cầu: Kỹ năng tư vấn, Kỹ năng bán hàng, Kỹ năng quản lý quan hệ khách hàng, Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel). Trung thực, cầu tiến, chăm chỉ, thích nghi tốt, chủ động, sáng tạo. TBP chuỗi nhà thuốc Số lượng: 01 Mô tả công việc - Công tác điều hành, quản lý Bộ phận: + Điều hành hoạt động của Bộ phận chuỗi nhà thuốc + Phân công nhiệm vụ cho CBNV thuộc quyền quản lý. + Điều hành hoạt động bán hàng (Phân công, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch & điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho các nhà thuốc trong chuỗi). + Đề xuất cơ cấu tổ chức cho đơn vị mình quản lý (cơ cấu tổ chức và mô tả công việc). + Phối hợp với phòng nhân sự trong công tác tuyển dụng nhân sự (ra đầu bài, phỏng vấn tuyển dụng về chuyên môn, lựa chọn ứng viên) - Đào tạo nhân lực: + Xác định nhu cầu đào tạo của đơn vị phụ trách. + Xây dựng bài giảng và đào tạo nội bộ cho nhân viên bán hàng chuỗi nhà thuốc (đào tạo về kiến thức, kỹ năng, thái độ…). - Quản lý công việc của nhân viên trong chuỗi: + Giao kế hoạch bán hàng. + Theo dõi, kèm cặp nhân viên trong thực hiện công việc. + Đánh giá kết quả thực hiện công việc và phản hồi cho nhân viên kịp thời phát huy, điều chỉnh. - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc quyền quản lý. - Báo cáo cho Quản lý phòng về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định. -  Xây dựng chiến lược và kế hoạch SXKD, phát triển tổ chức: Lập kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm cho cả bộ phận và cho từng nhà thuốc trong chuỗi. - Bán hàng và dịch vụ sau bán: + Quản lý và phát triển các kênh bán hàng mới cho chuỗi nhà thuốc ngoài kênh truyền thống bán tại nhà thuốc. + Phát triển lực lượng bán hàng (nhân viên bán hàng trực tiếp tại nhà thuốc, cộng tác viên). + Xây dựng, triển khai, giám sát thực hiện chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng của nhà thuốc. + Cân đối, điều tiết hàng hóa giữa các nhà thuốc trong chuỗi đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng từng địa điểm. + Xử lý khiếu nại theo phân cấp. + Theo dõi công tác thu hồi sản phẩm khiếu nại. - Tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu Chuỗi nhà thuốc + Tiến hành thu thập thông tin thị trường theo kế hoạch của marketing. + Chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu khách hàng, thị trường, đề xuất nhập khẩu, phân phối, sản xuất, gia công…các mặt hàng mới để triển khai bán hàng tại Chuỗi nhà thuốc. + Tham gia các chương trình truyền thông phát triển thương hiệu Công ty, thương hiệu Chuỗi nhà thuốc. + Tham gia triển khai các chương trình truyền thông cho sản phẩm, dịch vụ của Chuỗi nhà thuốc. - Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng. - Xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ, các quy trình, quy định quản lý của Chuỗi nhà thuốc: + Giám sát tuân thủ quy trình của bộ phận. + Đánh giá và cải tiến quy trình của bộ phận. Yêu cầu công việc - Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Dược trở lên. - Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 02 năm trong công tác quản lý và phát triển chuỗi nhà thuốc. - Kiến thức: + Hiểu biết về Công ty (sản phẩm, thị trường...). + Kiến thức về quản trị kinh doanh. + Kiến thức về thị trường bán lẻ dược phẩm + Kiến thức về tác dụng dược lý của sản phẩm. + Kiến thức về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của các ngành Dược, ngành y tế, ngành thực phẩm chức năng. - Kỹ năng: + Lập, điều hành thực hiện và kiểm soát kế hoạch. + Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu. + Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên. + Phát hiện, khơi dậy, động viên & sử dụng nhân tài. + Quản lý sự thay đổi. + Kỹ năng quản lý bán hàng. + Kỹ năng phân tích tổng hợp. + Giao tiếp thuyết phục. + Giải quyết vấn đề và ra quyết định. + Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel). Nhân viên Kinh doanh xuất nhập khẩu Số lượng: 01 nhân sự. Mô tả công việc Nhiệm vụ Kinh doanh: 1.1.Thực hiện bán hàng Xuất khẩu, Gia công và quản lý thực hiện hợp đồng (bao gồm cả việc quản lý công nợ) 1.2.Thực hiện các nhiệm vụ sau bán hàng: Chăm sóc khách hàng và phản hồi thông tin, xử lý các yêu cầu về sản phẩm nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. 1.3.Tham gia nghiên cứu thị trường xuất khẩu và gia công. 1.4.Triển khai các hoạt động phát triển thương hiệu mảng Xuất khẩu, Gia công: - Triển khai thực hiện chương trình phát triển thương hiệu tại địa bàn. - Tham gia phát hiện các vi phạm về hệ thống nhận diện thương hiệu trên thị trường. 1.5.Thực hiện các hoạt động quản lý Quan hệ khách hàng Xuất khẩu và Gia công đảm bảo các thông tin khách hàng được cập nhật và lưu trữ thường xuyên, đầy đủ. Yêu cầu ứng viên - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Dược, Ngoại thương hoặc Kinh tế đối ngoại - Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên tại các vị trí tương đương trong lĩnh vực Dược phẩm - Tiếng Anh giao tiếp tốt - Vị trí mở cơ hội cho các ứng viên mới tốt nghiệp, nhanh nhẹn, máu lửa, tiếng anh tốt và yêu thích công việc làm việc với khách hàng nước ngoài *** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội Phó phòng MKT phụ trách kênh OTC Số lượng tuyển: 01 Nhân sự Mô tả công việc Cộng tác cùng trưởng phòng Marketing/Ban TGĐ để xác định chiến lược kinh doanh dựa trên các dữ liệu về thị trường Dược phẩm OTC có liên quan đến lĩnh vực công ty tập trung(thuốc và TPBVSK). Phân tích và tham mưu cho ban lãnh đạo công ty chiến lược truyền thông để nâng cao hình ảnh của công ty và các sản phẩm kênh OTC. Định hướng chiến lược phát triển kênh OTC đưa ra kế hoạch hành động với các chỉ tiêu đo lường cụ thể. Tham mưu cho phòng Marketing/kinh doanh phân bổ đầu tư hợp lý(hoạt động MKT/bán hàng/nhân sự...) phân tích thông số đối thủ cạnh tranh, dự đoán các khuynh hướng thị trường và đề xuất chiến lược hợp lý để phát triển các nhóm hàng của công ty theo kênh bán hàng. Phối hợp cùng các bộ phận lên kế hoạch thúc đẩy bán hàng, cải tiến bao bì mẫu nhãn sản phẩm hiện tại để thích ứng với thay đổi của thị trường. CRM: thiết lập các chỉ số đánh giá và quan lý khách hàng từ đó có tư vấn cho các phòng ban liên quan để phân bổ nguồn lực đầu tư hợp lý với tham vọng của công ty tăng trưởng trên mức chung của thị trường. Đề xuất xây dựng quy trình theo dõi các chỉ số kinh doanh quan trọng đồng thời đề xuất các chiến thay đổi để phù hợp với môi trường kinh doanh hiện tại và tương lai. - Hỗ trợ đào tạo các nhân sự trực thuộc phòng MKT cũng như đội ngũ kinh doanh thực hiện các mục tiêu liên quan đến kênh OTC. Yêu cầu công việc Tốt nghiệp Đại học chính quy có liên quan (Dược, Marketing...). Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên hoặc có kinh nghiệm làm quản lý vùng/quản lý sản phẩm OTC là lợi thế. Có kỹ năng đánh giá và nhận định các xu thế thị trường đặc biệt là Dược phẩm, thực phẩm BVSK... - Có tinh thần trách nhiệm cao, tính tự giác, chủ động trong công việc được phân công, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, kỹ năng tổng hợp, làm việc nhóm, khả năng làm việc độc lập cao. Có hiểu biết sâu sắc về kênh OTC(thị trường, đối thủ cạnh tranh,khách hàng...). Thành thạo các báo cáo thị trường trong lĩnh vực Dược Phẩm/OTC. Kỹ năng quản lý con người, làm việc đội nhóm hiệu quả. Kỹ năng phối hợp hiệu quả, chịu được áp lực và có phương pháp vượt qua áp lực để hoàn thành các CV được giao. Trưởng bộ phận Truyền thông và Thiết kế Số lượng tuyển: 01 Nhân sự Mô tả công việc - Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch marketing theo chủ đề. - Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty. - Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu. - Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing. - Thúc đẩy, phê duyệt các sản phẩm designer và các thành viên trong team nhằm chuẩn hóa chất lượng về nội dung và hình ảnh Hoàn thành 100% công việc. - Quản lý trực tiếp chuyên viên truyền thông và tổ thiết kế, đưa ra các hướng dẫn tạo điều kiện cho các bạn làm việc thuận lợi đảm bảo các mục tiệu của phòng và công ty. - Lên kế hoạch và phân công nguồn lực truyền thông, ngân sách cho các sự kiện của công ty và của các đơn vị kinh doanh. - Thực hiện các yêu cầu công việc theo chỉ đạo của ban lãnh đạo công ty, phòng MKT Yêu cầu công việc - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Marketig hoặc các chuyên ngành có liên quan. - Có kinh nghiệm truyền thông trong lĩnh vực dược phẩm là lợi thế - Có kinh nghiệm quản lý con người ít nhất 2 năm trở lên - Hiểu biết về thị trường Dược, mối quan tâm thói quen của khách hàng là cán bộ y tế - Có hiểu biết về SEO, các công cụ digital marketing - Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế. Chuyên viên phát triển sản phẩm mới kênh ETC Số lượng tuyển: 01 nhân sự Mô tả công việc - Đề xuất sản phẩm mới để đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, phân phối: Nghiên cứu thị trường trong nước và ngoài nước; nghiên cứu sản phẩm của các công ty dược lớn trên thế giới, các công ty dược Việt Nam, các công ty đối thủ; nghiên cứu các danh mục thuốc của Việt Nam và thế giới; nghiên cứu nhu cầu sử dụng thuốc tại Bệnh viện; các xu hướng điều trị và các hướng dẫn điều trị trong nước và quốc tế... - Phối hợp với đội ngũ bán hàng trong việc tìm hiểu thông tin về nhu cầu của khách hàng, đề xuất ý tưởng nghiên cứu sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm cũ, tham mưu xây dựng chính sách bán hàng trong kênh ETC, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật với Trưởng phòng. - Thiết lập, quản lý nội dung các sản phẩm phụ trách về: cơ sở khoa học, đặc tính sản phẩm (cơ chế tác động, công dụng, chỉ định của sản phẩm, cách dùng, bao bì, mẫu nhãn …), phân tích SWOT. - Cập nhật các thông tư, nghị định, chủ trương của ngành Dược liên quan tới đề xuất sản phẩm mới và dây chuyền công nghệ mới. - Theo dõi, thúc đẩy việc nghiên cứu, đăng ký, ra số đăng ký của các sản phẩm mới. Triển khai và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm mới. - Tham gia vào đánh giá tính khả thi của việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới, công nghệ mới, nâng cấp dây chuyền sản xuất cũ. - Hỗ trợ thông tin chuyên môn sản phẩm cho các bộ phận bán hàng trong Công ty. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo. Yêu cầu công việc: - Tốt nghiệp Dược sĩ đại học, ưu tiên Đại học Dược Hà Nội. - Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh kênh bệnh viện, ưu tiên có kinh nghiệm đề xuất sản phẩm mới. 11.Chuyên viên Quản lý sản phẩm kênh ETC/OTC (PM ETC/PM OTC) Số lượng tuyển: 02 nhân sự. Mô tả công việc Thu thập, tổng hợp và đánh giá thường xuyên, liên tục các thông tin của thị trường, đối thủ cạnh tranh. Lên kế hoạch và thực hiện các nghiên cứu thị trường (market research). Xây dựng chiến lược, kế hoạch marketing cho các sản phẩm được phân công phụ trách. Triển khai & thúc đẩy các hoạt động marketing, quảng bá, hội nghị hội thảo nhằm nâng cao nhận biết về công ty và sản phẩm. (ETC) Triển khai & thúc đẩy các hoạt động đưa thuốc vào danh mục với quota hợp lý, đồng thời tăng tỉ lệ bán hàng trong thầu. Tiếp cận và gắn kết với các khách hàng quan trọng trên địa bàn (KOLs). Xây dựng và tiến hành các buổi đào tạo sản phẩm, chiến lược sản phẩm và kĩ năng cho đội ngũ kinh doanh. Theo dõi và đánh giá doanh số định kỳ, đánh giá hiệu quả các hoạt động và chính sách marketing. (OTC) Thúc đẩy và đánh giá các hoạt động tăng cường nhận diện tại điểm bán, các hoạt động Trade Marketing. Đề xuất phát triển các sản phẩm mới. Thực hiện các công việc logistics và marketing cho sản phẩm: nhãn mác sản phẩm, tờ rơi quảng cáo, gimmicks, dự báo và theo dõi doanh số, khoán doanh số, phối hợp và hỗ trợ bộ phận lập kế hoạch sản xuất, tồn kho và vận chuyển hàng hóa, kê khai lại giá, điều chỉnh giá và chính sách marketing, ... Yêu cầu công việc: Trình độ Dược sĩ Đại học, hoặc Bác sĩ đa khoa. Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (PM) hoặc tại các vị trí Sale của các công ty MNCs. Chấp nhận các ứng viên có kinh nghiệm Sales và kiến thức căn bản Marketing. Có kiến thức chuyên môn Dược, marketing, kinh doanh; Nghiên cứu thị trường & đối thủ cạnh tranh. Có kiến thức Đào tạo và phát triển đội ngũ, Phát triển sản phẩm mới. Quản trị chu kỳ sống sản phẩm. Kỹ năng Thu thập, phân tích và tổng hợp, trình bày thông tin. Kỹ năng ra Đào tạo, lãnh đạo. Kỹ năng Phân tích dữ liệu, vi tính, công nghệ. Kỹ năng truyền đạt và giao tiếp tốt, khéo léo, tác phong chuyên nghiệp chững chạc, ngoài hình ưa nhìn. Có kỹ năng Tiếng Anh tốt Nhanh nhẹn, thông minh, tận tâm và có ý chí vươn lên. *** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội 12.Chuyên viên Trade Marketing Số lượng: 01 nhân sự. Mô tả công việc: Thu thập thông tin từ các điểm bán lẻ từ thị trường nhằm phân tích, báo cáo về biến động sản lượng bán ra, xu hướng mua hàng và sử dụng, động thái Trade Marketing của các đối thủ cạnh tranh. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình trưng bày điểm bán, treo gắn vật phẩm quảng cáo và các chương trình kích hoạt nhãn hàng nhằm bảo đảm sự hiện diện vượt trội của các sản phẩm Công ty (dễ thấy, dễ lấy, dễ mua) so với đối thủ cạnh tranh. Giám sát, đánh giá hoạt động trưng bày POSM, quảng cáo triển khai đủ và đúng tiến độ đề ra. Tương tác với bộ phận Kinh doanh và các phòng ban nội bộ trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh. Thực hiện các báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất liên quan đến Trade Marketing. Yêu cầu công việc: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Dược sĩ hoặc Kinh tế, Marketing,.... Có tối thiểu từ 2 – 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Khả năng phân tích số liệu của công ty và đối thủ cạnh tranh trong ngành Dược phẩm, Y tế. Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục Khả năng nhạy cảm về kinh doanh, kinh tế và thị trường. Có thể lực tốt, có thể di chuyển nhiều. *** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội 13.Nhân viên Thiết kế Số lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc: - Lên ý tưởng thiết kế các ấn phẩm, xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm để sử dụng trên các kênh digital marketing của công ty: website, Fanpage, Youtube. - Thiết kế bao bì, mẫu nhãn, bộ nhận diện sản phẩm của Công ty. - Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: tạp chí, catalog, tờ rơi, brochure, standee, infographic, banner, voucher, ảnh động flash, … - Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.      Yêu cầu: - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Mỹ thuật, Thiết kế hoặc các chuyên ngành liên quan. - Có từ 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương. - Sử dụng thành thạo tối thiểu 1 phần mềm dựng phim và thiết kế hình ảnh như Adobe Premiere, Adobe after effects, Adobe photoshop, Adobe illustrator.... - Có kiến thức chuyên sâu về các phần mềm quay dựng, chỉnh sửa ảnh. - Khả năng mỹ thuật tốt, năng động, trẻ trung, sáng tạo, giàu ý tưởng  và luôn chủ động trong công việc. - Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc độc lập và làm việc đội nhóm*** Địa điểm làm việc: Văn phòng Hà Nội KHỐI QUẢN LÝ VÀ HỖ TRỢ SXKD Trưởng phòng pháp chế và kiểm soát tuân thủ Số lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc: - Công tác điều hành, quản lý Phòng Pháp chế: + Thiết lập và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu công việc của Phòng. + Hướng dẫn, đào tạo nhân viên nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết nhằm phát huy khả năng tối đa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung của Phòng. + Phổ biến các chiến lược, quy định của công ty hoặc các thay đổi trong quá trình hoạt động cho nhân viên của Phòng đầy đủ và kịp thời. + Theo dõi, đánh giá kết quả làm việc của nhân viên và đề xuất việc điều chỉnh lương, khen thưởng, kỷ luật, điều chuyển một cách phù hợp. + Báo cáo cho Tổng Giám đốc/ Chủ tịch HĐQT về tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong phạm vi phụ trách theo quy định. - Tham mưu và đề xuất, xây dựng các quy trình, quy định trong công ty: + Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy trình, quy định, nội quy trong công ty. + Phối hợp với các phòng ban tổ chức phổ biến, đào tạo về các quy trình, quy định, nội quy trong công ty tới toàn bộ CBCNV. + Giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy trình, quy định, nội quy công ty và tổng kết, đánh giá mức độ tuân thủ của các phòng, đơn vị trong công ty. - Tham mưu và triển khai, thực hiện các hoạt động liên quan đến pháp luật: + Tham mưu về pháp luật và thẩm định tính pháp lý của các văn bản được ban hành. + Tham gia soạn thảo, thẩm định tính pháp lý của các loại hợp đồng (hợp đồng mua bán, hợp tác kinh doanh, hợp đồng lao động…) và đàm phán, thương lượng với đối tác. + Tư vấn, thực hiện các thủ tục pháp lý trong quá trình khiếu nại, giải quyết tranh chấp hoặc hoặc các tố tụng pháp lý. + Trực tiếp làm việc với các cơ quan pháp luật và giải quyết các vấn đề phát sinh. + Cập nhật các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý. Yêu cầu công việc: - Tốt nghiệp đại học chính qui chuyên ngành Luật. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề Luật sư. - Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. - Có kiến thức sâu rộng về các hoạt động pháp chế của doanh nghiệp. - Có hiểu biết về luật, các quy định của pháp luật. - Kỹ năng làm việc thành công trong môi trường làm việc nhóm và có thể xử lý nhiều nhiệm vụ cùng một lúc một cách hiệu quả. - Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thương lượng và đàm phán tốt. - Khả năng soạn thảo văn bản tốt. Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint, v.v.) - Có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế. Nhân viên hồ sơ thầu Số lượng: 01 nhân sự Mô tả công việc:   Phân tích hồ sơ mời thầu và chuẩn bị các nội dung cần có trong Hồ sơ dự thầu Phối hợp, đôn đốc các bộ phận, phòng ban liên quan chuẩn bị các tài liệu cần thiết kể hoàn thiện hồ sơ dự thầu Tổng hợp hồ sơ của các đơn vị liên quan cung cấp để lập thành Hồ sơ dự thầu hoàn chỉnh, đầy đủ, kiểm soát toàn bộ nội dung Hồ sơ dự thầu Làm các công văn giải trình các nội dung liên quan đến Hồ sơ Dự thầu Liên hệ với đơn vị mời thầu để cập nhật các thông tin về việc chấm Hồ sơ dự thầu Yêu cầu công việc Tốt nghiệp Trung cấp các chuyên ngành Y, Dược, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh trở lên. Ưu tiên tốt nghiệp ĐH Dược Hà Nội Có kinh nghiệm làm hồ sơ thầu là một lợi thế. Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Nhanh nhẹn, cẩn thận, bảo mật thông tin tuyệt đối Sử dụng tốt word, excel Ưu tiên ứng viên đang sinh sống ở Vĩnh Phúc 3.Nhân viên thu hồi công nợ Số lượng: 02 nhân sự Mô tả công việc: Lập các kế hoạch để thực hiện thu hồi nợ số tiền khách hàng chưa thanh toán, đề xuất các giải pháp thu nợ hiệu quả cho từng trường hợp cụ thể phù hợp từng thời điểm. Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng. Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ. Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng. Thực hiện các biện pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán/quản trị kinh doanh/luật/tâm lý học, Y, Dược,.... Từ 2 năm kinh nghiệm (chấp nhận Trình dược viên có kinh nghiệm thu hồi công nợ). Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và xử lý tình huống tốt, không nói ngọng, nói lắp. Có hiểu biết pháp lý về hợp đồng, luật thương mại, luật dân sự,.... Nhân viên kế toán quản lý công nợ Số lượng: 01 nhân sự. Mô tả công việc: Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu và lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ với khác hàng. Lập các hồ sơ, làm các thủ tục thanh toán để đề nghị khách hàng thanh toán công nợ. Hạch toán khoản thu tiền công nợ khách hàng. Thực hiện các biên pháp như gửi email, gọi điện thoại nhắc nhở, gửi tin nhắn hoặc đến gặp trực tiếp khách hàng để ký bản đối chiếu công nợ, đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại cho khách hàng về các khoản nợ. Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Lập các báo cáo phân tích tuổi nợ, báo cáo thu tiền. Lưu trữ, quản lý, cập nhật, theo dõi các hợp đồng kinh tế giữa công ty và khách hàng. Lưu và sắp xếp chứng từ khoa học và hợp lý. Lập các báo cáo theo tuần, tháng, quý và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu. Yêu cầu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán/Quản trị kinh doanh/Luật/Tâm lý học. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp và xử lý tình huống tốt. Không nói ngọng, nói lắp. Có hiểu biết pháp lý về hợp đồng, luật thương mại, luật dân sự… Kiên nhẫn, nhạy bén và chịu được áp lực công việc. Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. 5.Chuyên viên Pháp chế Số lượng: 01 nhân sự. Mô tả công việc - Xây dựng qui định, quy trình, tài liệu hướng dẫn liên quan đến hoạt động Pháp chế Dược liên quan đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm mỹ phẩm, TBYT….trong công ty - Xây dựng, rà soát hệ thống văn bản pháp lý nội bộ liên quan đến lĩnh vực Dược của Công ty. - Tư vấn, đánh giá rủi ro, đưa ra những kiến nghị, đề xuất việc tuân thủ pháp luật đối với các hoạt động quản trị liên quan đến lĩnh vực Dược của công ty và phòng ban. - Tham gia góp ý/để xuất và tổng hợp các ý kiến từ các phòng ban để gửi đề xuất góp ý/sửa đổi bổ sung các VBPL đã và sẽ ban hành. - Cập nhật, phổ biến và đánh giá kịp thời mức độ ảnh hưởng các văn bản pháp luật trong lĩnh vực Dược đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho các phòng ban - Tư vấn pháp lý đối với tất cả các hoạt động trong lĩnh vực Dược, tư vấn giải quyết khiế nại, tố cáo tranh chấp liên quan đến tất cả các lĩnh vực Dược trong và ngoài công ty khi phát sinh, - Đại diện theo ủy quyền tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, vụ việc liên quan đến tố tụng, các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực Dược và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng Phòng Pháp chế và kiểm soát tuân thủ hoặc yêu cầu chung của Công ty. Yêu cầu tuyển dụng Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc Đại học Dược hệ chính quy trở lên Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương hoặc 05 năm kinh nghiệm làm chuyên viên Đăng ký thuốc. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong ngành công ty dược, y tế. Am hiểu và vận dụng hiệu quả các quy định pháp luật trong lĩnh vực Dược của Công ty (Dược, Y tế, …) Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng nhận diện vấn đề, giải quyết vấn đề và ra quyết định. Kỹ năng nhận diện, kiểm soát rủi ro. Kỹ năng phân tích tổng hợp, đánh giá và truyền đạt thông tin; Kỹ năng làm việc nhóm/độc lập; Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và tra cứu thông tin Cẩn thận, trung thực, khách quan, quyết đoán, chủ động trong công việc. Chuyên viên cung ứng Số lượng: 01 Mô tả công việc - Quản trị hệ thống thông tin các nhà cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất. - Thực hiện đánh giá năng lực các nhà cung cấp mảng phụ trách. - Thực hiện các thủ tục mua sắm, quản lý hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng, thiết bị, hóa chất. - Tham gia vào công tác thu thập dữ liệu, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm nhà cung cấp nguyên phụ liệu Dược. - Thu thập và thẩm định sơ bộ các hồ sơ kỹ thuật, mẫu nguyên phụ liệu phục vụ đăng ký và phát triển sản phẩm mới. - Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng phòng. Yêu cầu ứng viên - Trình độ: Đại học Dược trở lên. - Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. - Kiến thức: +Có hiểu biết về các mô hình quản lý nhà cung ứng, áp dụng công cụ tìm kiếm và lưu trữ thông tin, phát triển hệ thống tiêu chí đánh giá và xây dựng chính sách mua sắm phù hợp để tạo được hệ thống cung ứng hiệu quả. +Chuyên môn về dược: Chỉ yêu cầu nền tảng dược sĩ, sẽ được đào tạo thêm. + Kiến thức về xuất nhập khẩu, kinh nghiệm xử lý các tình huống trong xuất nhập khẩu là một lợi thế. - Kỹ năng: +Thành thạo tin học văn phòng. +Tiếng anh tốt. Thủ kho Số lượng tuyển dụng: 01 (làm việc tại Đà Nẵng) Mô tả tuyển dụng - Thực hiện xuất nhập hàng hoá theo kế hoạch SXKD. - Kiểm kê hàng hoá định kỳ, báo cáo số liệu hàng hoá lưu kho. - Cập nhật dữ liệu phần mềm. - Bố trí hàng hoá trong kho, đảm bảo mặt bằng an toàn chất lượng hàng hoá. - Đảm bảo công tác an ninh, PCCN. Quản lý các thiết bị máy móc trong kho phục vụ công việc. - Dọn dẹp, vệ sinh môi trường làm việc trong kho. Yêu cầu công việc - Tốt nghiệp trình độ dược sĩ trung cấp trở lên. - Kinh nghiệm: 01 năm tại vị trí tương đương. - Kiến thức về: + Dược, kho GSP, GDP, ISO, 5S... + An toàn vệ sinh, an toàn PCCN. - Kỹ năng: + Làm việc nhóm. + Soạn thảo văn bản (word, excel...), sử dụng phần mềm ứng dụng. - Trung thực, trách nhiệm cao trong công việc. Lái xe giao hàng ngoại tỉnh Số lượng: 01 nhân sự (Làm việc ở Vĩnh Phúc) Mô tả công việc Nhận hàng từ Tổng kho theo yêu cầu giao hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển và bàn giao cho khách hàng. Nhận hàng từ nhà cung cấp theo yêu cầu nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển về kho Công ty và bàn giao hàng hóa cho thủ kho. Vận chuyển hàng hóa giữa các kho trong nội bộ Công ty. Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Thu tiền hàng của khách hàng thanh toán tiền mặt và nộp cho phòng TCKT. Bảo quản, giữ gìn xe, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Thực hiện giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định. Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe. Yêu cầu tuyển dụng Có bằng lái xe B2 trở lên. Có hộ khẩu Hà Nội (Bắt buộc) Cẩn thận, trung thực, tác phong nhanh nhẹn. Lái xe giao hàng Hà Nội Số lượng: 01 nhân sự (Làm việc ở Hà Nội) Mô tả công việc Nhận hàng từ Tổng kho theo yêu cầu giao hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển và bàn giao cho khách hàng. Nhận hàng từ nhà cung cấp theo yêu cầu nhận hàng, sắp xếp hàng hóa lên xe, vận chuyển về kho Công ty và bàn giao hàng hóa cho thủ kho. Vận chuyển hàng hóa giữa các kho trong nội bộ Công ty. Kiểm soát điều kiện bảo quản hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Thu tiền hàng của khách hàng thanh toán tiền mặt và nộp cho phòng TCKT. Bảo quản, giữ gìn xe, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ. Thực hiện giám sát, báo cáo việc sử dụng định mức xăng dầu, chi phí bảo trì, bảo dưỡng đã được Công ty quy định. Bảo quản giấy tờ xe, các hồ sơ liên quan đến lưu hành, kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo dưỡng và sửa chữa của xe. Yêu cầu tuyển dụng Có bằng lái xe B2 trở lên. Có hộ khẩu Hà Nội (Bắt buộc) Cẩn thận, trung thực, tác phong nhanh nhẹn. KHỐI SẢN XUẤT Nhân viên kiểm soát quá trình sản xuất Số lượng: 02 nhân sự. Mô tả công việc: Kiểm soát tính tuân thủ quy trình, quy định, hướng dẫn, mô tả công việc tại các xưởng sản xuất. Kiểm soát việc cân/chia nguyên liệu thực hiện tại LAF cân xưởng sản xuất cho các sản phẩm không hấp tiệt khuẩn cuối. Kiểm soát quá trình sản xuất theo hồ sơ lô, đưa ra được các cảnh báo chất lượng đối với sản phẩm trong quá trình sản xuất. Phối hợp với xưởng sản xuất xử lý sự cố xảy ra trong sản xuất, phối hợp điều tra tìm nguyên nhân, đề xuất hướng khắc phục để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đề nghị lấy mẫu kiểm tra điều kiện môi trường sản xuất, lấy mẫu định tính gửi tới phòng KTCL theo quy định. Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng Dược trở lên. Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực sản xuất dược phẩm. Có kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng GPS, ISO và các thiết bị đo lường, kiểm tra trong quá trình sản xuất. Có kiến thức về hoạt chất, các dạng bào chế, công nghệ sản xuất dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe. QUYỀN LỢI Tiền lương, đãi ngộ hấp dẫn theo năng lực và khả năng đóng góp của cá nhân (thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn) Lương tháng 13, thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lên đến 2 tháng lương. Xét tăng lương hàng năm. Thưởng các ngày lễ lớn trong năm lên tới hơn 1.000.000 đồng/ngày. Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật Nhà nước. Được hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao năng lực, kiến thức chuyên môn. Hỗ trợ ăn ca, thăm quan, nghỉ mát hàng năm. Tham gia các hoạt động, event 20/10, 8/03, sinh nhật công ty, … Công ty có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội <=> Vĩnh Phúc. LIÊN HỆ CV ứng viên gửi về địa chỉ mail: tuyendung@vinphaco.vn Để biết thêm thông tin vui lòng gọi: Ms Hảo – 0962905211/Mr Tâm – 0975 419 801/ Ms Trang – 0965 762 793