• Thành lập Trụ sở điều hành Công ty tại Hà Nội, Thành lập Chi nhánh Cần Thơ trên cơ sở tách từ Chi nhánh TP.HCM

 • Kỷ niệm 60 năm thành lập Công ty; 15 năm cổ phần hóa.

 • Kỷ niệm 55 nặm ngày thành lập 1959-2014 và 10 năm cổ phần hóa 2004-2014

  Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể Cán bộ nhân viên công ty.

 • Thành lập chi nhánh Đà Nẵng.

 • Nâng cấp nhà máy lên tiêu chuẩn GMP-WHO

  Nhà nước tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

 • Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh

 • Cổ phần hóa 100% vốn của cổ đông và người lao động. Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược vật tư y tế Vĩnh Phúc VINPHACO chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc VINPHACO,

  Cục quản lý dược Bộ Y tế kiểm tra và cấp giấy chứng nhận Xưởng sản xuất thuốc tiêm dạng dung dịch đạt tiêu chuẩn GMP - ASEAN. Đây là Xưởng sản xuất thuốc tiêm dạng dung dịch đạt tiêu chuẩn GMP-ASEAN đầu tiên ở miền Bắc tại thời điểm này.

  Đồng thời, Công ty đã đầu tư xây dựng phòng kiểm nghiệm thuốc định hướng GLP, kho bảo quản thuốc định hướng GSP.

  Được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

 • Xây dựng nhà xưởng sản xuất theo tiêu chuẩn hiện đại. Tiếp đó, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và Xưởng sản xuất thuốc tiêm dạng dung dịch theo tiêu chuẩn GMP - ASEAN

 • Thành lập chi nhánh Hà Nội

 • Công ty được nâng hạng từ Doanh nghiệp Nhà nước hạng III lên doanh nghiệp Nhà nước hạng II. Hàng năm, đều nhận bằng khen của UBND tỉnh.

 • Sát nhập 06 hiệu thuốc huyện thị đang trực thuộc Công ty Dược vật tư y tế Vĩnh Phúc (cũ) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và đổi tên thành Công ty Dược vật tư y tế Vĩnh Phúc, có tên giao dich là VINPHACO.

  Công tác quản lý sản xuất kinh doanh đã từng bước được đổi mới, đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc viên, sản xuất thêm các mặt hàng thuốc viên ép vỉ.

 • Đầu tư dây chuyền, sản xuất thêm thuốc tiêm ống cổ bồng.

 • Xí nghiệp liên hiệp Dược Vĩnh Phú Tách ra thành xí nghiệp Dược phẩm Vĩnh Phú và Công ty Dược vật tư y tế Vĩnh Phú.

 • Xí nghiệp Dược phẩm Vĩnh Phú sát nhập với Công ty Dược phẩm Vĩnh Phú thành Xí nghiệp liên hiệp Dược Vĩnh Phú.

 • Xí nghiệp từng bước cải thiện, phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh, đã sản xuất được các mặt hàng thuốc tiêm ống đầu nhọn, thuốc viên nén đóng chai, thuốc đông dược, thuốc nước.

  Một số thành tích đạt được:

  - Năm 1976: Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

  - Năm 1983: Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì

  - Cờ thi đua, bằng khen,... của Chính phủ, các Bộ, Nhành Trung ương và UBND tỉnh.

 • UBND tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định thành lập Quốc doanh Dược phẩm Vĩnh Phúc trên cơ sở sát nhập Công ty Dược phẩm với Công ty thuốc Nam thuốc Bắc.