Thúc đẻ, cầm máu

VINPHATOXIN 5UI/1ML

PAPARIN 40MG/2ML